Tampereen Tyttöjen Tupa ja Isosiskotoiminta

Isosiskotoiminta on aloitettu tamperelaisen Setlementti Ahjolan nuorisotyön osana syksyllä 1998. Alussa työntekijät olivat vapaaehtoisia, eikä omia tiloja vielä ollut. Toiminta lähti kuitenkin hyvin käyntiin ja tyttöjä lähti mukavasti mukaan.

 

Vuonna 2005 Tyttöjen Tupa muutti uusiin, lähes 200 m²:n tiloihin. Alussa Tyttöjen Tuvan aukiolot olivat Isosiskotoiminnassa olevia tyttöjä varten, mutta uudet ja isommat tilat mahdollistivat toiminnan kehittämisen tarpeen mukaan. Nykyään toimintaan mukaan tuleville tytöille tarjotaan kaikkia toimintojamme: Isosiskotoimintaa, kerhoja, retkiä, teemapäiviä, leirejä, Tuparitoimintaa (yläkouluikäiset voivat toimia Tuvan apuohjaajina).

 

Koko toiminnassamme on mukana noin 230 Pikkusiskoa (6–16v. tyttöä) ja 120 vapaaehtoista Isosiskoa/Tupaisosiskoa (vähintään 18 v.). Rahoitus on tälläkin hetkellä pääasiassa RAY:ltä. Ahjola tukee toimintaamme ja lisäksi olemme saaneet pieniä avustuksia.

 

KOHDERYHMÄ

Toiminta on avointa kaikille ja siksi se ei ole leimaavaa. Toimintaan saa tulla mukaan kuka tahansa 6–16-vuotias tamperelainen tyttö. Noin puolet tytöistä tulee mukaan jonkun yhteistyötahon (sosiaalitoimi, kuraattorit, opettajat, terveydenhoitajat…) kautta.

 

Isosisko- ja Tyttöjen Tupatoiminnan erityisenä kohderyhmänä ovat erityistukea tarvitsevat 6–16-vuotiaat tytöt. Erityistuen tarpeeseen on monia syitä. Huomiota ja aikaa vaativat niin hiljaiset ja arat vetäytyjätytöt kuin levottomat ja aggressiivisetkin. Mukana toiminnassamme on myös joitain kehitysvammaisia ja muita erityisopetusta saavia tyttöjä. Myös maahanmuuttajatytöt, romanitytöt ja kaksikieliset tytöt tuovat omat haasteensa toimintaan.

 

Isosisko- ja Tyttöjen Tupatoiminta on parhaimmillaan varhaisessa vaiheessa aloitettua ennaltaehkäisevää työtä.

 

ISOSISKOTOIMINTA

Isosiskotoiminnan perusajatuksena on kouluttaa Isosiskoja kaveriksi ja tueksi nuoremmille tytöille. Isosiskot ovat 18 vuotta täyttäneitä, Isosiskokurssin käyneitä ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita naisia. Pikkusiskoksi voi tulla kuka tahansa tamperelainen, peruskouluikäinen tyttö.

 

TYTTÖJEN TUPATOIMINTA

Tyttöjen Tupa on auki kaksi kertaa viikossa (ti ja to klo 15–20). Aukioloissa voi käydä omien aikataulujensa mukaan. Tuvalla eri-ikäiset tytöt ympäri Tamperetta viettävät aikaa yhdessä. Aukioloissa on aina useita aikuisia paikalla. Lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisilta aikaa, kohtaamista ja mahdollisuuksia.

 

Perustoiminta ja niiden hyödyllisyys: askartelu, pelaaminen, leipominen, tee-hetki, leikkiminen ym. ovat kannustaneet tyttöjä arjenhallinnassa. Aikuisten läsnäolo ja saatavilla olo on selvästi lisännyt tyttöjen turvallisuuden tunnetta ja edistänyt luottamuksellisen ilmapiirin luomista, mikä on mahdollistanut erilaisten tyttöjä askarruttavien asioiden käsittelemisen syvällisesti ja avoimesti.

 

SOSIOKULTTUURINEN INNOSTAMINEN JA SUKUPUOLISENSITIIVISYYS

Toimintamme taustalla on vahvasti sosiokulttuurisen innostamisen teoria, joka näkyy esimerkiksi siinä, että kaikki toiminta ja tilat sisustamisesta lähtien on toteutettu tyttöjen toiveista ja tarpeista lähtien. Kysymme jatkuvasti kävijöiltämme (sekä Iso- että Pikkusiskoilta), mitä he toivoisivat meidän tekevän Tyttöjen Tuvalla, mitä heidän mielestään Tuvalta puuttuu jne.

 

Toinen tausta-ajatuksemme on alusta asti ollut sukupuolisensitiivisyys. Tyttöjen Tuvan ja Isosiskotoiminnan perusperiaatteisiin kuuluu jokaisen tytön/naisen kunnioittaminen yksilönä ja omana persoonanaan. Tarjoamme tytöille monia erilaisia naisenmalleja ja keskustelemme muutenkin erilaisista rooleista ja siitä, että asioita voi tehdä monella tavalla oikein.

 

Isosiskotoiminnan ja tyttöjen Tupatoiminnan lisäksi toimintamallejamme:

 

PIKKUSISKOKERHO: Kerran viikossa kokoontuva pienryhmä, jossa on mukana korkeintaan kymmenen tyttöä. Tämä ryhmä on helppo tapa aloittaa toiminnassamme myös aroille ja hiljaisille tytöille.

 

KAVERITUKI: Aikuisten tuen lisäksi Tuvalla toimii kaverituki aikuisten ohjaamana ja valvomana. Isommat tytöt voivat auttaa pienempiä esimerkiksi läksyissä. Tytöt tukevat toisiaan keskustelemalla samankaltaisista kokemuksistaan ja toisiaan rohkaisemalla.

 

Yhteystiedot:

 

Kati Malmi

kati.malmi(at)ahjola.fi

044 553 8435

 

Piia Seppälä

piia.seppala(at)ahjola.fi

044 553 8436

 

 

Lue lisää: Tampereen Tyttöjen Tupa