Kansalaistoiminta

Setlementtiliikkeellä on vahvat perinteet kansalaislähtöisestä toiminnasta. Kansalaistoiminta yhdistää kaikkia Setlementtiliiton toimialoja ja on erottamaton osa setlementeissä tehtävää työtä. Setlementtiliikkeen perustehtävä onkin moniäänisen ja yhdenvertaisuutta edistävän kansalaisyhteiskunnan rakentaminen.

 

Setlementtiliikkeessä kansalaistoiminnalla luodaan edellytyksiä eri väestöryhmien kohtaamisille ja vahvistetaan asukkaiden mahdollisuuksia toimia, vaikuttaa ja olla osallisina yhteisöissä itselleen mielekkäillä tavoilla. Toiminnan lähtökohtana on yhdenvertaisuus ja paikallisten ihmisten tarpeet. Kansalaistoiminta on ihmisten omaehtoista, vapaaehtoiseen sitoutumiseen perustuvaa ja tasavertaista yhteistä työtä yhteiseksi hyväksi.

 

Setlementtiliiton kansalaistoiminnan toimialan tehtävä on:

  • tukea jäsensetlementtejä kehittämään kansalaistoiminnan muotoja, yhdistää setlementtejä ja tuoda esiin kansalaistoiminnan vaikuttavuutta
  • luoda aktiivisesti toimintaedelletyksiä kansalaislähtöiselle toiminnalle esimerkiksi kehittämällä asukasvaikuttamisen menetelmiä, purkamalla asukaslähtöisen toiminnan esteitä ja vaikuttamistyöllä

 

Keskeinen osa toimialaa oli vuosina 2011-2015 Uusi paikallisuus -hanke. Hankkeessa toteutettiin ja kehitettiin paikallislähtöisesti kansalaisvaikuttamisen menetelmiä, uusia kansalaisjärjestöjen välisiä yhteistyömuotoja, kunnan ja paikallisyhteisöjen välistä vuorovaikutusta sekä paikallisyhteisön sisäistä vuorovaikutusta. Tutustu Uusi paikallisuus -hankkeen menetelmiin ja hyviin käytäntöihin www.uusipaikallisuus.fi

 

Kansalaistoiminta

Anu Haapanen
Kansalaistoiminnan johtaja
puh. 0408208758
anu.haapanen(at)setlementti.fi