Lapsi- ja nuorisotyö

Setlementtitoiminnassa lapset ja nuoret toimivat ja osallistuvat omien taitojensa mukaan yhteisön tasavertaisina jäseninä. Toiminnassa pidetään huolta itsestä ja muista, arvostetaan erilaisuutta ja tehdään yhdessä. Oman erityisyyden oivaltamisen ja terveen itsetunnon perustana on nuoren arvostaminen ja hyväksyntä ainutkertaisena yksilönä.

 

Jokainen on arvokas ja osaava

Lapsi- ja nuorisotoimintamme työmuotojen kirjo on monipuolinen ja toimintaan ovat tervetulleita kaikenlaiset lapset ja nuoret. Setlementit järjestävät lapsille, nuorille ja perheille avointa toimintaa esimerkiksi erilaisissa kerhoissa, ryhmissä ja leireillä. Lapsi- ja nuorisotyötä tehdään paikallisten tarpeiden mukaan setlementeissä eri puolilla Suomea, sekä erilaisissa käynnissä olevissa kehittämishankkeissa.

 

Elämänhallinnan tukeminen ja sen edistäminen on tärkeä osa lapsi- ja nuorisotyötämme. Vastuun kantamista omasta elämästä, lähimmäisistä ja ympäristöstä opetellaan kaikessa toiminnassa. Setlementtien lapsi- ja nuorisotyö tukee nuorta löytämään ja vahvistamaan omia kykyjään ja oppimaan uutta.

 

Monipuolista toimintaa turvallisen ja terveen kasvun tueksi 

Setlementtitoiminnassa nuori voi toimia salibandykerhon vetäjänä, kaupunkiviljelysten puutarhurina tai vaikkapa tietoteknisenä avustajana ikäihmisten atk-ryhmässä. Kerhoissa, nuorisotiloilla ja leireillä pääsee puuhaamaan itseään kiinnostavia asioita, saamaan uusia kokemuksia ja kavereita sekä oppimaan uutta itsestä ja muista. Lapset ja nuoret toimivat sekä yhdessä että aikuisten kanssa. Eri-ikäisten kanssa voi oppia itse ja opettaa muille monia hyödyllisiä tietoja ja taitoja pipojen virkkaamisesta videopelien koodaamiseen. Kansainvälisessä toiminnassa on mahdollisuus tutustua erimaalaisiin lapsiin ja nuoriin sekä uusiin kieliin ja kulttuureihin.

 

Lapset ja nuoret osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan kaikilla tasoilla nuorisotilan toiminnan suunnittelusta aina Setlementtiliiton liittohallitustasolle asti.

 

Tukea elämän eri tilanteisiin

Nuorisotyön muotojamme ovat avoin toiminta, ennaltaehkäisevä nuorisotyö sekä erityisnuorisotyö. Avoimeen toimintaan jokainen voi tulla omana itsenään viettämään aikaa yhdessä tai vain rauhoittumaan ja juttelemaan luotettavan aikuisen kanssa.  Ennaltaehkäisevällä nuorisotyöllä tuetaan turvallista ja terveellistä kasvua nuoren omista tarpeista käsin. Erityisnuorisotyön työmuodot ja osaavat, moniammatilliset työntekijät auttavat silloin, kun nuoren omat voimavarat ovat vähissä ja tarvitaan pitkäjänteisempää ja yksilöllisempää tukea.

 

Valtakunnallista kehittämistyötä

Setlementtiliiton toimialat tukevat ja kehittävät valtakunnallisesti paikallissetlementeissä tehtävää työtä muun muassa järjestämällä työntekijätapaamisia ja koulutustilaisuuksia sekä hallinnoimalla kehittämishankkeita. Lapsi- ja nuorisotyötä tukevia kehittämishankkeita on Setlementtiliitossa tällä hetkellä käynnissä kolme:

  • sukupuolisensitiivisen nuorisotyön MeKaikki!-hanke (RAY 2014–2016)
  • monialainen nuorten talousosaamisen verkostohanke Mun talous (RAY 2013–2017).
  • yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja järjestötoiminnan koulutushanke Meillä on idea (RAY 2014-2016)

 

Lapsi- ja nuorisotyö

Toimialajohtaja Otto Pasma

puh. 050 427 0617

otto.pasma(at)setlementti.fi

 

Tilaa tästä lapsi- ja nuorisotyön uutiskirje!

 

UUTISKIRJEARKISTO: