Monikulttuurinen työ

Setlementtiliikkeen monikulttuurisessa toiminnassa haluamme luoda uusia kansalaistoiminnan ja kohtaamisen muotoja perinteisten perheeseen, uskontoon ja kansallisuuteen rakentuvien yhteisötunteiden rinnalle. Toimimme sillanrakentajana kanta- ja uussuomalaisten kesken kehittämällä paikallisesti kotiutumisen keinoja ja edistämällä kulttuurien välistä ymmärrystä. Tärkeitä työn muotoja ovat vertaisapu, opintotoiminta, suomalaiseen työkulttuuriin perehdyttäminen, aktiiviseen kansalaisuuteen opastaminen ja väliinputoajaryhmien tunnistaminen ja tukeminen.

 

Toimintamme ei olisi mahdollista ilman uussuomalaisten ja etnisten ryhmien toimimista liikkeessämme asiantuntijoina, työntekijöinä, vertaistuen toteuttajina ja vapaaehtoistyössä.

 

Monikulttuurinen työ on keskeinen osa setlementtiliikettä

 

Setlementtiliike muodostaa merkittävän kokonaisuuden, jossa toimitaan yhdessä maahanmuuttajataustaisten ihmisten kanssa. Monikulttuurinen työ on viime vuosina muodostunut yhdeksi setlementtien perustoiminnoista, joka näkyy monipuolisina työmuotoina päiväkodeista ja ikääntyneiden asumispalveluihin ja kansalaistoiminnasta sukupuolisensitiiviseen toimintaan. Tärkeäksi ja hyväksi keinoksi tavoittaa uussuomalaiset on matalan kynnyksen neuvonta ja tapaamispaikat, jossa voidaan yhdessä neuvotella sopivista toimintatavoista suomalaisen kulttuurin, byrokratian ja toimintatapojen viidakoissa. Setlementtiliike pyrkii aktiivisesti toimimaan myös vertaistukijana etnisiä vähemmistöjä edustaville järjestöille.

 

 

Monikulttuurinen työ

 

Matti Cantell
Monikulttuurisuuden ja arvioinnin asiantuntija
puh. 0505945276
matti.cantell(at)setlementti.fi