Kehitysyhteistyö

Setlementtiliitto ja globaali vastuu

Setlementtitoiminta on luonteeltaan kansainvälistä. Setlementtetoimijoita on eri puolilla maailmaa - hyvin erilaisisssa olosuhteissa. Yhteistä setlementteille on pyrkmys sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Tätä haluamme toteuttaa niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin.

Kehitysyhteistyö on yksi tapa pyrkiä kohti oikeudenmukaisempaa maailmaa. Tällä hetkellä Setlementtiliitolla ei ole käynnissä olevaa kehitysyhteistyöhanketta käynnissä. Seuraamme kuitenkin Suomen kehityspolitiikan kehitystä ja osallistumme siihen järjestöjen kattojärjestön Kepa ry:n kautta. Toimimme myös Uhusiano ry:n puitteissa, joka on suomalaisten, Tansaniassa kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen yhteisjärjestö.

 

Setlementtiliikkeen kehitysyhteistyön historiaa

Suomen Setlementtiliitto on tehnyt kehitysyhteistyötä vuodesta 1990 lähtien. Vuoden 2006 alussa liitto aloitti Tansanian maaseudulle keskittyvän lasten- ja nuorten koulu- ja terveysolojen kehittämishankkeen. Tähän mennessä Tansaniassa, Morogoron läänissä on peruskorjattu Pekomisegesen sekä Digalaman kylien koulurakennukset. Morogoron kylissä on myös rakennettu opettajien huoneita sekä tuotettu terveyskasvatusmateriaalia peruskouluihin.

Suomen Setlementtiliitolla on ollut useita hankeitta Tansaniassa. Hankkeiden avulla on vaikutettu tuhansien lasten elämään tukemalla heitä koulutiellä, vaikuttamalla tulevaisuuden ympäristöön sekä tarjoamalla nuorille mahdollisuus osallistua nuorisokeskuksen toimintaan.

 

Osana kehitysyhteistyöhankkeita Setlementtiliitto on järjestänyt vapaaehtoisleirejä Tansaniassa. Leireillä on rakennettu tai kunnosttu pieniä kyläkouluja, terveysasemia tai opettajien asuntoja Morogoron alueella Ulugurun vuoristokylissä. Yhteistyökumppanimme tässä työssä on ollut tansanialainen kasvatusalan järjestö Weetu.

 

Suomen Setlementtiliitto on saanut kehitysyhteistyöhankkeisiinsa Suomen Ulkoasiainministeriön hanketukea.

 

Kuluneiden vuosien aikana liitto on toteuttanut myös koulutarviksekeräyksen Sambiaan, kyläkoulujen rakennusohjelman Tansaniassa, terveyskeskusten peruskorjaushankkeita ja tuottanut terveyskasvatusmateriaalia. Vuodesta 1994 lähtien liitto on toteuttanut myös vapaaehtoisten työleirejä Tansanian maaseudulla. Hankkeen yhteistyökumppanina Suomessa ovat olleet mm. Vesaisten Keskusliitto ja Tansaniassa WEETU (Wings of Education and Environment Trust Unity).

Vuonna 2011 Setlementtinuorten liitto yhdistyi Suomen Setlementtiliittoon, jolloin Setlementtinuorten hallinnoimat kehitysyhteistyöhankkeet siirtyivät Suomen Setlementtiliiton alaisiksi.