Monikulttuurista toimintaa setlementeissä

Setlementti Aurala, Turku

Auralan Setlementin ja Auralan Nuorten, muodostama toimintakeskus ja kohtaamispaikka, jonka ohjelmassa on monipuolista toimintaa

  • Alkukiri-hanke tarjoaa räätälöityä kieli- ja työelämäosaamiskoulutusta oleskeluluvan   saaneille maahnamuuttajille.
  • Tyttöjen Talon toiminta on sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä. Sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa ihmisen kohtaamista ja hyväksymistä omana itsenään sekä sukupuoleen kohdistuvien rooliodotusten ja käyttäytymismallien avaamista, purkamista ja laajentamista. Kulttuurisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida eri kulttuurien erityispiirteitä.

 

Harjulan Setlementti ry, Lahti

Harjulan Setlementti on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava merkittävä monialatoimija Lahden seudulla.

 

Minun tulevaisuuteni! Nuorten maahanmuuttajien polku koulutukseen ja työelämään-hankkeen loppujulkaisussa kuvataan tukitoiminnan palvelumalli maahanmuuttajanuorten jatkopolutukseen.

 

Hämeen Setlementti, Hämeenlinna

Hämeen Setlementti ry:n kohtaamispaikka sijaitsee Hämeenlinnan Kumppanuustalossa.

Kohtaamispaikassa on tehty monikulttuurista työtä useiden vuosien ajan. Kohtaamispaikassa on mahdollista saada neuvontaa ja ohjausta erilaisissa elämäntilanteissa, opiskella suomen kieltä ja osallistua erilaisiin ryhmätoimintoihin ja tapahtumiin. Tarjoamme myös tukea ja tiloja kaikenlaisen omaehtoisen toiminnan järjestämiseen.

 

Joensuun Setlementti

Toiminta-ajatuksena on ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja osallisuuden lisääminen. Haluamme luoda edellytyksiä sille, että me kaikki voimme rakentaa oman elämämme perustuksia ja tulla kohdatuksi omana itsenämme.

 

Jyränkölän Setlementti, Heinola

Jyränkölän Setlementti on aidosti yleishyödyllinen yhdistys. Jyränkölän työmuotoja ovat koulutus ja opetus, sosiaalinen toiminta, vapaaehtoistyö, ravintolatoiminta sekä kehittämisprojektit. Muun muassa esimerkiksi suomen kieltä ja kulttuuria maahanmuuttajille.

 

Jyvälän Setlementti ry, Jyväskylä

Jyvälä on sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee ihmisenä ja lähimmäisenä kasvamista, sosiaalista ja yhteiskunnallista toimintaa sekä edistää vuorovaikutusta ja keskinäistä avunantoa. Esimerkiksi Jyvälän monikulttuurisessa iltakoulussa maahanmuuttajat ja suomalaiset tapaavat keskustelun, uusiin ihmisiin tutustumisen sekä suomen kielen ja monikulttuurisuuden oppimisen parissa. Avaimet onnistumiseen on  maahanmuuttajanuorten opiskelu- ja työvalmiuksia tukevaa koulutusta.

 

Kalliolan Setlementti, Helsinki

Kalliola tarjoaa Suomen ulkopuolelta maahan muuttaneille erityisesti suunniteltua toimintaa kotoutumisen helpottamiseksi. Myös muut Kalliolan toiminnat ovat luonnollisesti avoimia kaikille.

 

Koskelan Setlementti ry, Äänekoski

Koskelan järjestää sivistyksellistä, kasvatuksellista ja sosiaalista toimintaa Äänekosken ja seutukunnan asukkaille. Esimerkiksi kestävään kehitykseen tai Maahanmuuttajien neuvontaan liittyen.

 

Kuopion Setlementti Puijola, Kuopio
Monikulttuurikeskus Kompassi on maahanmuuttajien ja kantaväestön kohtaamispaikka. Henkilökohtaista neuvontaa, kerhotoimintaa, monikulttuurisia tapahtumia, suomen kielen opiskelua ja kansainvälisyys- ja asennekasvatusta.

 

Kölvin Monikulttuurinen Nuorisotyö ry. Tampere

Kölvin Monikulttuurinen Nuorisotyö ry tukee Tampereella asuvia, murrosikäisinä maahan muuttaneita pakolaistaustaisia poikia ja nuoria miehiä (12–25 v.) vaikeassa elämäntilanteessa, jossa poikien on sopeuduttava uuteen kulttuuri- ja kieliympäristöön usein suhteettoman nopeassa aikataulussa.

 

Linnalan Setlementti, Savonlinna

Linnalan kansainvälinen kohtaamispaikka ja Pointti - Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa -hanke toimivat Ohjaus- ja palvelupiste Navigaattorissa ohjaten ja neuvoen maahanmuuttajia arkielämään ja koulutukseen liittyvissä asioissa sekä järjestäen monikulttuurista toimintaa.

 

Setlementti Louhela, Järvenpää
Setlementti Louhelan monikulttuurinen työ tarjoaa maahanmuuttajille ja kantasuomalaisille mahdollisuuksia oppia uutta ja kuulua yhteisöön. 

Setlementti Louhelan monikulttuurisen työn tarkoitus on luoda kohtaamisen mahdollisuuksia kaikista taustoista tuleville ihmisille, maahanmuuttajille ja kantasuomalaisille. Toimintamme edistää hyviä etnisiä suhteita ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta.

 

Rovalan Setlementti, Rovaniemi
MoniNet monikulttuurikeskus tarjoaa monipuolisia palveluita maahanmuuttajille.

 

Vuolle Setlementti, Oulu

Vuolle Setlementissä monikulttuurisuus näkyy läpi kaikki toimintojen.

  • Ystävyystalo on monikulttuurisen tekemisen ja toiminnan pääpaikka. Toiminnoissa on mukana niin kantaväestöä kuin eri kulttuureista suomeen tulleita maahanmuuttajia.
  • Vuolle-opisto tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia monikulttuuriseen toimintaan.


Setlementti Tampere,Tampere
Kansainvälinen naisten tapaamispaikka Naistari jossa kunnioitetaan yksilön oikeuksia, hyväksytään erilaisuutta, sitoudutaan heikossa tilanteessa olevan henkilön auttamiseen.

 

Toivola-Luotolan Setlementti, Kemi

Kohtaamispaikka Mikseri tukee maahanmuuttajien osallistumismahdollisuuksia ja vahvistaa heidän sosiaalisia verkostojaan, lisää yhteisöllisyyttä sekä edistää kaksisuuntaista kotoutumista Meri-Lapissa