Työkaluja

Tähän osioon on koottu monikulttuurisen setlementtityön verkostolta kerättyjä kehittämisen ja arvioinnin työkaluja. Työkaluja voi ottaa vapaasti omaan käyttöön ja muokata eteenpäin. Myös uusia työkaluja otetaan mielellään jakoon osoitteessa: pirkko.ruuskanen-parrukosk(at)setlementti.fi

 

Työkaluja itsearviointiin

Tiedostosta löytyy BSC-malli itsearvioinnille, SWOT-analyysipohja, projektin tavoitteiden ja kehittämisideoiden arviointilomake sekä pohja parantamisalueiden, kehittämisideoiden, priorisointien ja toimeenpanojen täyttämiseen.

Teemahaastattelurunkoja

Tiedostosta löytyy alkuhaastattelun runko, havainnollistava mamu-piirroskaaviomenetelmä, ryhmätoiminnan loppuarviointihaastattelu sekä työtoiminnan loppuarviointihaastattelu.

Palaute- ja kyselylomakkeita

Tiedostosta löytyy esimerkkikysymyksiä palautelomakkeisiin, palautelomake kehittämispäivään, verkostotapaamisen palautelomake, perinteinen asiakastyytyväisyyskysely sekä sähköpostikysely yhteistyökumppaneille.

 

 Tilastointi