Yhdenvertaisuuden edistäminen

Setlementtityön tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Työvälineinä ovat yksilön kunnioitus, moninaisuuden arvostaminen, heikoimpien tukeminen sekä kaiken pohjana luottamus ihmisiin ja heidän voimavaroihinsa.

 

Setlementtiliitto on tehnyt oman yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmansa käsittelemällä asiaa työyhteisökokouksissa ja  muissa yhteisissä tilaisuusksissa.  Yhdenvertaisuussuunnitelmaa varten tehtiin alkukartoitus, jonka avulla selvitettiin työyhteisön, palveluiden yhdenvertaisuutta. Toisen kyselyn avulla tarkasteltiin omaa työtä ja vielä tarkemmin toimintojen yhdenvertaisuutta. 

Voimme jakaa kokemustamme ja tarjota koulutusta organisaatioiden yhdenvertaisuustoiminnan kehittämiseen.

 

Syrjinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen

 

Olemme mukana järjestöjen yhteisessä Ei rasismille! -hankkeessa. Ei rasismille! -hankkeella haluamme monipuolistaa keskustelua rasismista. Ehkäisemme vihapuheen lisääntymistä ja sen juurtumista suomalaisen yhteiskunnan pysyväksi piirteeksi. Monivuotisen hankkeen tavoitteina ovat rasisminvastainen kasvatus, valistaminen sekä kansalais- ja vapaaehtoistoiminta.