Vaikeat elämäntilanteet

Mies ja nainen katsovat ikkunasta ulos. Miehen käsin on naisen olkapäällä.

 

Aina heikompien puolella

Setlementtiarvoja seuraten vaikeiden elämäntilanteiden toimiala pyrkii parantamaan erityisesti heikoimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien tilannetta. Toimiala palvelee setlementtien kaikkia toimialoja etsimällä ja kehittämällä aktiivisesti aikaamme sopivia toimintamuotoja.

 

Setlementtiliikkeellä on kehittäjän ja uranuurtajan rooli monella erityisosaamista vaativalla kriisityön saralla, kuten päihdekuntoutuksessa, väkivalta- ja traumatyössä, sovittelutoiminnassa, rikosuhritoiminnassa ja velkaneuvonnassa. Suuri osa Suomen rikos- ja riita-asioiden sovittelusta tehdään setlementeissä.

 

Usein kriisit ja vaikeat elämäntilanteet mielletään marginaalisiksi ilmiöiksi, vaikka todellisuudessa ne kuuluvat jossain vaiheessa useimpien elämään. Vertaistuen, avun ja terapian avulla ihmiset kykenevät palaamaan täysipainoiseen elämään.

 

Vaikeat elämäntilanteet -toimiala koostuu tehtävistä, jotka setlementtiliike tekee sekä itsenäisesti että yhdessä valtakunnallisten ja paikallisten kumppanien kanssa, tällaisia ovat esimerkiksi Rikosuhripäivystys sekä Rikos- ja riita-asioiden sovittelu. Kasvavana toimintamuotona on vaikeasti työllistyvien työllistymismahdollisuuksien kehittäminen erilaisten yritys- ja viranomaisyhteistyömallien avulla.

 

Esimerkkejä setlementtiliikkeessä vaikeiden elämäntilanteiden parissa tehtävästä työstä:

 

  

Vaikeat elämäntilanteet

Toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen

puh. 0400 961 469

pentti.lemmetyinen(at)setlementti.fi