Poikatyö

Sukupuolisensitiivinen nuorisotyö on Suomessa aina 2000-luvulle saakka tarkoittanut pääasiassa tyttöjen parissa tehtävää työtä. Viime vuosikymmenen aikana sukupuolisensitiivinen työote on kuitenkin laajentunut käsittämään myös poikia ja miehiä. Tähän kehitykseen on vaikuttanut myös kriittisen mies- ja poikatutkimuksen profiilin nousu Suomessa ja kansainvälisesti.

 

Poika- ja miestyötä tekeviä tahoja onkin nykyisin jo useita. Työmuodon sisällöt ovat moninaisia ja ulottuvat miespoliittisista toimijoista isä- ja kaveritoimintaan, maahanmuuttajatyömiestyöhön sekä sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaan työhön. Vakiintuneita toimijoita miestyön alueella ovat Ensi- ja Turvakotien liiton Miesten keskus ja Miessakit ry, jotka tarjoavat apua aikuisille miehille esimerkiksi isyyden tukemisessa sekä aviokriisien ja perheväkivallan kaltaisissa kriisitilanteissa. Lisäksi muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliitto tarjoaa erilaista isätoimintaa.

 

Sukupuolisensitiivistä poika- ja miestyötä tehdään myös setlementtiliikkeen piirissä, ja toiminta on viime vuosina laajentunut. Vakiintunein toimintamuoto on Tampereella jo lähes kymmenen vuoden ajan toiminut maahanmuuttajapojille suunnattu Kölvi. Poikatyötä toteuttaa ja kehittää myös Helsingissä toimiva Poikien Talo -hanke sekä Jyvälän Setlementin poikatyö. Uusin avaus sukupuolisensitiiviseen miestyöhön on Tampereella Setlementti Naapurissa toimiva Mattilan mieskeskus. Sukupuolisensitiivisen poikatyön laajeneminen 2010-luvulle tultaessa on myös merkinnyt verkostoitumista ja uusien yhteistyökuvioiden kehittämistä.


Muita keskeisiä poikatyötä tekeviä tahoja ovat muun muassa Folkhälsan, joka tarjoaa poikaryhmätoimintaa teini-ikäisille pojille sekä Väestöliiton hallinnoima Poikien puhelin, jonka kautta pojilla on mahdollisuus keskustella mieltä askarruttavista asioista. Paikallista poikatyötä Helsingissä toteuttaa muun muassa Non Fighting Generation-järjestön murrosikäisille pojille suunnattu Tasoristeys-toimintakeskus, Hesan Nuorten Ääni sekä Vantaan Ice Hearts. Oulun Reitille-toiminta on tarkoitettu 10-14-vuotiaille sosiaalisen vahvistamisen tarpeessa oleville pojille. YAD eli Youth Against Drugs-järjestö on keskittynyt huumeiden vastaiseen työhön ja järjestää pojille suunnattua toimintaa osana perustyötään.


Setlementtinuorten liitto on yhdessä kasvatusalan ammattilaisista kootun pedagogisen työryhmän kanssa tuottanut Fredi - Pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet (Fredi - pojkar, jämlikhet och mänskliga rättigheter) opetusmateriaalin, jossa sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä tarkastellaan poikien ja miesten näkökulmista. Materiaalin sähköinen versio ladattavissa alapuolella.

PDF-tiedostoFredi (1.6 MB)