Uusi paikallisuus -hanke kehittää ja toteuttaa menetelmiä, jotta asukkaat voivat vaikuttaa omaan paikallisyhteisöönsä sekä kokea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Hanke toimii viidellä paikkakunnalla, joissa työtä tehdään yhteistyössä paikallisten asukkaiden, kunnan ja järjestöjen kanssa.