Uusi paikallisuus -hanke toimi vuosina 2011-2015. Hankkeessa etsittiin työmuotoja tukemaan kansalaistoimintaa ja kehitettiin asukasvaikuttamisen tapoja. Sivuilla voit tutustua hankkeessa tehtyyn työhön.