World Cafe tutuksi Kuntademokratiaverkostolle

16.11.2015

World Cafessa yhteinen näkemys etsitään Dotmocracy-lomakkeiden avulla

Kuntademokratiaverkoston tapaamisessa 9.12 työskennellään World Cafe -menetelmällä.

Kuntaliitto järjestää 9.12. Kuntademokratiaverkoston tapaamisen Kuntatalolla Helsingissä. Verkostotapaamisessa keskustellaan siitä, miten uusien itsehallintoaluiden asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien tulisi näkyä itsehallintolainsäädännössä, jota uudistetaan parhaillaan. Lisäksi pohditaan sitä, millaisia voimavaroja ja mahdollisuuksia monikulttuurisuus voi tuoda tuo yhteisöihin. Uusi paikallisuus -hanke on kutsuttu ohjaamaan työskentelyä World Cafe -menetelmällä.

 

-Menetelmä sopii hyvin tilanteisiin, jossa halutaan osallistujien mielipiteitä ja ideoita rajattuihin kysymyksiin, ja jossa heidät halutaan saada mukaan vaikuttamaan. Samalla Kuntademokratiaverkoston jäsenet tutustuvat menetelmään ja voivat halutessaan hyödyntää sitä omassa työssään, Uusi paikallisuus -hankkeen projektisihteeri Pihla Ruuskanen sanoo.

 

World Cafe -menetelmää testattiin myös aikaisemmin syksyllä Demokratiapäivän valtakunnallisessa seminaarissa 13.10. Kuntaliiton järjestämässä rinnakkaistyöpajassa. Työpajassa osallistujat ohjattiin keskustelemaan ja ideoimaan pienryhmissä sitä, miten poliittinen johtamisjärjestelmä ja kuntalaisten osallistumiskeinot tukisivat parhaalla mahdollisella tavalla toisiaan. Työpajaa ohjasi Uusi paikallisuus -hankkeen projektisihteeri Pihla Ruuskanen. World Cafe koettiin toimivaksi tavaksi saada osallistujat mukaan tuomaan näkökulmia ja konkreettisia ideoita sekä käymään rakentavaa keskustelua.

 

Kiinnostus World Cafe -menetelmää kohtaan on laajaa. Uusi paikallisuus -hankkeessa valmistellaan parhaillaan opasta  World Cafe -tapahtuman järjestämiseen. Opas julkaistaan 9.12. ja se on saatavissa sekä verkko- että painoversiona.

 

Lisätietoja: Pihla Ruuskanen, pihla.ruuskanen(at)setlementti.fi