Tulossa vk 50: World Café - opas deliberatiivisen World Caféen järjestämiseen

23.11.2015

Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hanke julkaisee joulukuussa oppaan World Caféen järjestämiseen.

 

World Café -tapahtuma on helppo menetelmä ottaa suurikin joukko ihmisiä mukaan tuottamaan tietoa, ideoimaan ja tekemään päätöksiä. Tapahtumassa osallistujat pääsevät ideoimaan pienryhmissä järjestäjän rajaamaan aiheeseen. Ideat kirjataan ns. Dotmocracy-lomakkeille. Tapahtuman lopuksi "idealomakkeet" kerätään yhteen ja osallistujat äänestävät lomakkeiden avulla parhaimmat ideat. World Café sopii kenelle tahansa, se on kertaluontoinen (n.3h) ja helppo järjestää. Sitä voi käyttää esimerkiksi työyhteisöissä, asukasyhteisöissä ja kunnan päätöksenteossa.

 

Tätä opasta on odotettu. Tilaa omaa opasvihkosi maksutta tästä! Opas kertoo käytännönläheisesti kuinka järjestät World Cafe -tapahtuman ja avaa myös deliberatiivisen demokratian perusteita.

 

Oppaan postitukset aloitetaan viikolla 51.

 

Taitto ja visuaalinen ilme: Salla Vasenius