World Cafésta kipinöitä kansalaistoimintaan

3.2.2016

World Café on alku. Se on kipinöivää kahvittelua, josta voi syntyä jotain aivan uutta, Setlementtiliiton kansalaistoiminnan suunnittelija Pihla Ruuskanen kirjoittaa Kansalaisyhteiskunnan verkkolehdessä.

 

Setlementtiliitto on järjestänyt World Café -tapahtumia mitä moninaisimmista aiheista aina vesistön virkistyskäytön kehittämisestä yksittäisen kampanjan suunnitteluun. Yksi kiinnostavimmista ja ajankohtaisimmista esimerkeistä on Kemijärveltä viime syksyltä. Silloin paikkakunnalle saapuneet turvapaikanhakijat ja paikalliset asukkaat miettivät World Caféssa yhdessä hyvää yhteistä arkea ja ideoivat yhdessä tekemisen tapoja. Kolmituntisen aikana syntyi noin sata ideaa sekä uusia näkökulmia ja tuttavuuksia. Samalla saatiin lisäkipinää siirtyä sanoista tekoihin, kun löydettiin yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja toiveita.

 

Jäsenneltyä ja vaikuttavaa kahvittelua

Kiireisessä arjessa kaivataan helppoja ja houkuttelevia vaikuttamismahdollisuuksia ilman pitkäkestoista sitoutumista. Osallistumaan innostavat tieto ymmärrettävässä muodossa, vaikuttamismahdollisuudet, uudet näkökulmat ja tuttavuudet – niitä kaikkia saa World Café -tapahtumassa, vieläpä yhdellä kertaa. Lisäksi kaikki tapahtuu rennossa ja mukavassa ilmapiirissä kahvikupposen äärellä.

 

World Café on parhaimmillaan osallistujalle aidosti miellyttävä tapa vaikuttaa. Kertaluontoinen, noin kolmetuntinen tapahtuma on helppo tapa ottaa kansalaiset mukaan suunnittelemaan, kehittämään ja tuottamaan. Aihekin voi olla lähes mikä vain mihin halutaan ideoita.

 

Itse tapahtuma koostuu neljästä vaiheesta: osallistujille annetaan tietoa aiheesta, minkä jälkeen kokoonnutaan keskustelemaan pienryhmiin kahvipöytien ympärille. Keskustelua ja mukavaa tunnelmaa ryhmässä varmistaa tehtäväänsä perehtynyt keskustelun ”helpouttaja”, fasilitaattori. Kun erilaiset ihmiset kokoontuvat jakamaan näkemyksiään, syntyy helposti vastakkainasetteluja. Fasilitaattorin tehtävä on kannustaa ryhmäläisiä ideoimaan ja keskustelemaan vapaasti vailla huolta leimatuksi tulemisesta tai epäonnistumisesta. Jokaisen mielipide on yhtä arvokas ja tärkeä.

 

Ryhmä kirjaa ajatuksensa ja ideansa Dotmocracy*-lomakkeille, jotka kootaan tapahtuman lopuksi yhteiseen äänestykseen. Lomakkeen avulla kaikki osallistujat voivat tutustua muiden ryhmien ideoihin, pääsevät anonyymisti kertomaan mielipiteensä ja lopuksi äänestämään. Näin osallistujille ja järjestäjille selviää demokraattisesti ja yksinkertaisesti koko joukon yhteinen näkemys. Näkemyksistä laaditaan kirjallinen yhteenveto. Keskeistä on, että tapahtuma on alun alkaen järjestetty aitoon tarpeeseen, ja järjestäjä ottaa vastuuta yhteenvedon hyödyntämisestä. World Café -prosessi ja yhdessä tuotettu tieto on parhaimmillaan kipinä toteutukseen ja yhdessä tekemiseen – innostetaan osallistujat mukaan!

 

Kipinöitä yhdessä tekemiseen

Viimeisten viiden vuoden ajan olemme Setlementtiliitossa testanneet ja kehittäneet erilaisia asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja eri puolilla Suomea. Keskiössä oli löytää menetelmiä, jotka innostaisivat asukkaita osallistumaan ja loisivat mahdollisuuksia toimia itse ja yhdessä muiden kanssa oman lähiympäristön parhaaksi. Yksi niistä oli World Café.

 

Kiinnostuitko menetelmästä? Tilaa opas deliberatiivisen World Cafén järjestämiseen maksutta tästä: http://www.setlementti.fi/uusi-paikallisuus/julkaisut/

 

*Dotmocracy-lomakkeen voi ladata maksutta osoitteesta http://www.idearatingsheets.org/

 

Lisätietoja

Pihla Ruuskanen, kansalaistoiminnan suunnittelija

Setlementtiliitto

pihla.ruuskanen(at)setlementti.fi

 

Teksti julkaistu Kansalaisyhteiskunnan verkkolehdessä 3.2.2016.