Materiaalipankki

Valikosta vasemmalta löytyy materiaalia eri menetelmistä. Uusi paikallisuus -hankkeen menetelmiä paikallisyhteisön vuorovaikutuksen ja omaehtoisen toiminnan tukemiseen löydät myös Innokylästä.

Yliopistoyhteistyö

Uusi paikallisuus - matalan osallistumiskynnyksen lähidemokratiaa Hervannassa.
Mari Rinnekangas, 2015. Kandidaatin tutkielma. Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu.
Setlementtiliikkeen lapsi- ja nuorisotyön kehittämispäivät deliberatiivisen demokratian toimintamallina. Värttö 2015.
Arvioinnissa tarkastellaan keskustelevaan demokratiaan pohjautuvan menetelmän hyödynnettävyyttä valtakunnallisessa lapsi- ja nuorisotyön rakenneuudistuksessa.
Kansalaisraati-käsikirja. Opas kansalaisraadin järjestäjälle. Setlementtijulkaisuja 34.
Setlementtiliiton julkaisema käsikirja on ensimmäinen suomenkielinen opas, johon on koottu yhtä kattavasti kansalaisraadin järjestämisen käytännön ohjeet, vinkkejä ja esimerkkimateriaalia kansalaisraadin järjestämiseen.
Värttö 2014: Hervannan kansalaisraati osallistuvan demokratian kanavana
Mikko Värtön pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan millaisia osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia Hervannan kansalaisraatiin (2012) osallistuminen asukkaille tarjosi ja mikä merkitys toimintaan osallistumisella on asukkaille ollut.
Rahikka, Ryynänen 2014. Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa -tutkimusraportti
Mitä osallisuudella tarkoitetaan? Mitkä ovat osallisuuden kokemuksen esteitä ja miten niitä voidaan poistaa? Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa -tutkimusraportti johdattaa lukijan osallisuuden käsitteistä osallisuustyön menetelmien mahdollisuuksiin, haasteisiin ja kehittämiskohtiin.
Raisio, Lindell 2013. Kansalaisraadit osana uutta paikallisuutta
Suomen Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hankkeen toteuttamien kansalaisraatien ulkoinen arviointi
Tuominen, Vainio 2013. Uusi paikallisuus -hankkeen väliarviointi
Levón-instituutin palvelututkimuksia 2/2013

Hankkeesta yleisesti

Lasten ja nuorten Uusi paikallisuus -hankkeen työmuodot vuonna 2013
Raportti kokoaa yksiin kansiin kaikki kolmella paikkakunnalla toteutetut tapahtumat, toiminnot ja toimintamallit. Työmuotojen kuvaukset sisältävät toteutusprosessin, toiminnan taustaa, arviointia ja vinkkejä soveltamiseen.
Reseptejä Kemistä -kirjanen
Valtakunnallisen HEIMO-projektin julkaisu sisältää nuorten kemiläisten tuunaamia lempireseptejä, tietoa ja kokemuksia projektista ja taidetta.

Hankkeen teoreettinen tausta

Time for New Locality
Hannu Katajamäki
Uuden paikallisuuden aika
Aluetieteen professori Hannu Katajamäen kuvaus Uuden paikallisuuden taustasta ja tavoitteista

Kansalaistoiminnasta muualla

Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja, 2012. Mäkelä & Peltonen.
Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. C Katsauksia ja aineistoja 23. Helsinki
Fasilitaattorin työkirja. Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn.
Terhi Summa ja Kaisu Tuominen 2009. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepas ry.
Kuntalaiset keskiöön: Työkalupakki kuntalaisten osallistumiseksi palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon
Kaipaatko vinkkejä menetelmistä, joilla parantaa kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia?
Naapuriapu-työryhmän tausta-aineisto ja suositukset
Mitkä ovat asukkaiden tämän hetken mahdollisuudet osallistua oman asuinalueensa turvallisuutta ja viihtyisyyttä lisäävään työhön? Miten viranomaiset voivat edistää näitä mahdollisuuksia.
Osallisuuden jäljillä. oSallisuushanke Salli 2014.
oSallisuushanke Sallin uusimmassa julkaisussa osallisuutta pohditaan ja hahmotetaan laajalla ammattilaisjoukolla, jonka ansiosta aihetta käsitellään monipuolisesti eri näkökulmista.
Jaakko Blomberg 2014: Yhteisömanagerointi ja uusi kaupunkikulttuuri / Metropolia AMK
Seuraava artikkeli käsittelee yhteisöllisen kaupunkikulttuurin piirteitä. Mitä tarvitaan, jotta yksittäiset ihmiset haluavat osallistua tapahtuman toteuttamiseen? Käytännön esimerkkinä esitellään Siivouspäivä, jonka idea syntyi Facebookissa.
Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014
Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen. Oikeusministeriö 2014.
Käsikirja kaupunkilaisten raadin järjestämiseen
Antti Möller, Jan-Erik Tarpila, Lari Karreinen 2014.
Opas kaupunkiaktivismiin
Prototype Helsinki 2014.
UNELMIA, PIKAVOITTOJA JA DEMOKRATIAPÖHINÄÄ
Helsingin kaupungin alueellisten demokratiapilottien tuloksien loppuraportti 2014.