World Cafe on helppo ja joustava tapa osallistua ja vaikuttaa

23.9.2014

Menetelmän kerronnallinen kuvaus, esimerkkinä strategiatyöskentely

 

Maailmalta Suomeen rantautunut World Cafe -menetelmä on herättänyt kiinnostusta ja saanut innostuneen vastaanoton. Ehkä siksi, että menetelmä perustuu yhteisölliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen - joka voi olla opettavaista, avointa ja hauskaa.

 

Setlementtiliiton koordinoimassa Uusi paikallisuus -hankkeessa World Cafe -tapahtumia on järjestetty kolme. ”Dream Cafe’ssa” nuoret ideoivat yhdessä nuorisotyöntekijöiden ja koulutoimen kanssa tapoja lisätä Kemijärven viihtyvyyttä. ”Ideoidaan Kemijärvi kartalle” World Cafe’ssa kemijärveläiset pohtivat yhdessä viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa tapoja lisätä paikkakunnan tunnettuutta. Keväällä 2014 Setlementtipäivillä menetelmää sovellettiin strategiatyöskentelyyn. Uusi paikallisuus -hankkeessa on kehitetty lisäksi menetelmään pohjautuvaa työpajatyöskentelyä.

 

World Cafessa jaetaan ajatuksia ja ideoidaan

 

Aika: n.2-3h , riippuu teemojen määrästä

Osallistujamäärä: jopa satoja

Aihe: lähes mikä vain mihin halutaan saada osallistujien mielipide tai uusia ideoita

 

Kaksituntinen World Cafe -tapahtuma on helppo järjestää ja soveltaa. Se sopii erinomaisesti tilanteisiin, joissa osallistujia on jopa satoja, ja tavoitteena on kartoittaa koko joukon mielipiteitä. Setlementtipäivillä osallistujia oli 70.

 

Keskiössä World Cafessa on pienryhmätyöskentely. Osallistujat jaetaan noin 6-8 hengen pienryhmiin, joissa keskustellaan ennalta määrätyistä teemoista. Keskustelussa syntyneet ideat ja mielipiteet kirjataan ”idealomakkeille”. Idealomakkeet kerätään talteen, jonka jälkeen ryhmä ja teema vaihtuvat. Yleensä teemoja on useita ja keskustelu yhdestä teemasta kestää noin 20 minuuttia.

 

Setlementtipäivillä teemoja oli neljä, jotka käsittelivät setlementtiliikkeen arvoja, liikkeen sisäistä vahvuutta, liikkeen näkymistä ulospäin sekä setlementtiliikkeen kansainvälistä toimintaa. Keskusteluissa korostuivat ideat ja väitteet esimerkiksi siitä, miten arvot toteutuvat käytännön setlementtityössä, miten osaamista voitaisiin jakaa entistä paremmin ja millaista tulevaisuuden yhteistyö liikkeessä voisi olla. Näiden teemojen ja ideoiden pohjalta Setlementtiliitossa aletaan työstämään uutta strategiaa modernille ja tulevalle satavuotilaalle Setlementtiliitolle.

 

Kun pienryhmissä on keskusteltu kaikista teemoista, ryhmien tuottamat idealomakkeet asetellaan pöydille ja osallistujat pääsevät kommentoimaan ja äänestämään ideoista. Idealomakkeina käytetään valmista dotmocracy-lomaketta, johon on helppoa ja yksinkertaista kirjata ryhmän tuotos. Samaan lomakkeeseen myös äänestetään.

 

Setlementtipäivillä äänestämiseen menikin hetki, sillä ideoita syntyi yhteensä 79. Ideoista nousi setlementtiläisten vahva usko työn arvoihin ja tarpeeseen. Kehittämiskohdaksi nousi setlementtityön valtakunnallinen näkyvyys.

-Setlementit kyllä tunnetaan omilla paikkakunnilla, mutta ei hahmoteta setlementtityön valtakunnallisuutta, yksi ryhmistä pohti. Ideoita näkyvyyden vahvistamiseksi tulikin runsaasti.

 

World Cafe -tapahtumaan oltiin tyytyväisiä.

-Menetelmä sopi hyvin strategiatyöskentelyyn. Osallistumalla prosessi tuli tutuksi, ja sitä voi hyödyntää myös omassa työssä. Idealomake sopii moniin tarkoituksiin ja on hyvin konkreettinen väline työhön, osallistujat kehuivat. 

 

World Cafe -tapahtuman ohjasi Heinolassa Uusi paikallisuus -hankkeen väliarviointia työstänyt Vaasan yliopiston tutkija Juha Lindell yhdessä Uusi paikallisuus -hankkeen johtaja Piia Puurusen kanssa. Äänestysprosessin jälkeen idealomakkeista tehtiin yhteenveto, jota käytetään Setlementtiliiton liittohallituksen strategiatyöskentelyn pohjana.