På Svenska

Vad är det nya lokalsamhället?

"möjlighet till delaktighet och inflytande i den egna närmiljön"
Idéen med det nya lokalsamhället är att människors vardag även i dagens värld realiseras lokalt, i den egna närmiljön. Även om servicen flyttas annanstans och kommunstrukturen förändras, är det viktigt för människan att känna gemenskap och kunna påverka den egna närmiljön. Det nya lokalsamhället ger medborgarna verktyg för möjligheter till delaktighet, deltagande och inflytande i det lokala samhället. 

Projektet Det nya lokalsamhället

Projektet Det nya lokalsamhället är ett femårigt projekt för utveckling av medborgarverksamhet som koordineras av Finlands Settlementförbund rf. Syftet med projektet är att regionbaserat utveckla och förverkliga samarbetsformer mellan medborgarorganisationer samt växelverkan mellan kommunen och lokala samfund i kommunen.
Under femårsperioden ska projektet inrota det nya lokalsamhället på tre pilotorter och skapa nya modeller för medborgarinflytande som sedan kan spridas regionbaserat. Projektet verkställs i samarbete med medborgarorganisationer, kommuner, universitet, församlingar och företag.
Åren 2011–2015 verkställs projektet i följande lokala samhällen:
  • Brändö i Vasa. Brändö är ett traditionellt, lokalt industrisamhälle som utstått förändringar.
  • Kemijärvi. Kemijärvi är ett traditionellt, lokalt industrisamhälle som undergår förändringar.
  • Hervanta i Tammerfors. Hervanta utvecklas kulturellt i samband med invandring till en alltmer mångfacetterad miljö.
I det lokala samhället jobbar en projektchef vars arbetsplats är hos den lokala settlementföreningen.

Idéen med det nya lokalsamhället

Det nya lokalsamhället ställer verksamhetssätt, med vilka medborgarna i samarbete med kommunen kan ta omsorg om sitt bostadsområde och påverka dess utveckling samt hur delaktighet och deltagande realiseras i det lokala samhället.
Betydelsen av det egna, lokala samhället för verkställandet av en god vardag för människor kan motiveras med vikten av det sociala kapitalet. Detta kapital utvecklas bäst i lokala samhällen. På så sätt kan människan samtidigt känna såväl närhet som trygghet, men även få vidsträckta och nya erfarenheter.
Effekt av det nya lokalsamhället
Det nya lokalsamhället har effekten att tre viktiga helheter realiseras:
  • Medborgarnas förmåga att utöva inflytande stärks.
  • Samarbetet mellan medborgarorganisationerna förbättras.
  • Växelverkan mellan lokala samhällen och kommunen förbättras
Realiserandet av dessa tre frågor ger människorna möjlighet till ett gott liv i den egna lokala miljön.
Projektet Det nya lokalsamhället verkställs av Finlands Settlementförbund åren 2011–2015 och finansieras av RAY.