Kävelyt Uusi paikallisuus -hankkeessa

Kuva turvallisuuskävelyltä: erillinen kääntymiskaista yritysalueelle puuttuu.
Kemin Ajoksessa aluetta kierrettiin bussilla.

Kehittämiskävelyt Uusi paikallisuus -hankkeessa

Vaasan Palosaarella Uusi paikallisuus -hanke järjesti kolme asukkaille suunnattua kehittämiskävelyä. Lokakuussa 2012 Palosaaren kehittämiskävelyllä tarkasteltiin yleistä rakennettua ympäristöä viidellä valitulla paikalla.

 

Toukokuussa 2013 huomion kohteena oli Palosaaren turvallisuus ja kävely suunniteltiin yhteistyössä Liikenneturvan ja Vaasan kaupungin turvallisuuskoordinaattorin kanssa.

 

Kesäkuussa 2013 toteutettiin Mansikkasaaren kehittämiskävely, jolla pohdittiin Mansikkasaaren ja Sundinrannan tulevaa käyttöä ja kaavoitusta. Kehittämiskävelyillä oli mukana valtuutettuja, kuntavaaliehdokkaita ja viranhaltijoita, turvallisuuskävelyllä mukana oli poliisin edustajia.

 

Kemissä kehittämiskävelyitä järjestettiin yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa kolme vuonna 2014. Kävelyjen taustalla oli asukaskysely, jossa kehittämiskävely valikoitua suosituimmaksi tavaksi osallistua oman lähiympäristön kehittämiseen. Kävelyillä kartoitettiin asukkaiden mielipiteitä ja ideoita alueen viihtyvyyden kehittämiseen. Tapahtumiin osallistui yhteensä noin 100 alueen asukasta ja päätöksentekijää. Tutustu Kemin kävelyihin: linkki

 

Tampereen Hervannan kehittämiskävelyllä nähtiin asukkaiden esityksiä.  Kehittämiskävelyllä virinnyttä keskustelua jatkettiin paneelikeskustelussa, jossa käsiteltiin Hervannan palveluita ja ja asukkaiden yhteisiä tiloja. Uutinen tapahtumasta.

 

Kulttuurikävely

Syksyllä 2013 yhteistyössä Palosaaren asukasyhdistyksen ja teatteriryhmän kanssa järjestetty kulttuurikävely kokosi palosaarelaisia kulttuurialan toimijoita ja viranomaisia inspiroitumaan Palosaaresta ja suunnittelemaan virkistystä alueen asukkaille. Kävelyllä kiinnitettiin huomiota paikallisuuteen kulttuurin rikastuttajana.

 

Lisää materiaalia ja tietoa kehittämiskävelyn järjestämisestä materiaalipankista.