Uusi paikallisuus -hanke

Kuva: Tiitu Takalo

Uusi paikallisuus -hanke oli Suomen Setlementtiliitto ry:n koordinoima kansalaistoiminnan kehittämishanke.

Hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin yhdessä asukkaiden kanssa välineitä osallistua ja vaikuttaa lähiympäristöön. Toiminnan lähtökohtia olivat kansalaislähtöisyys, paikallisuus, osallisuus ja yhteistyö.

Hanke toimi vuosina 2011-2015 kolmella paikkakunnalla Tampereen Hervannassa, Vaasan Palosaarella ja Kemijärvellä. Lisäksi vuosina 2013-2014 hanke toimi Kemissä ja Rovaniemellä, joissa yhteistyötä tehdään paikallisten setlementtien kanssa. Alueilla keskityttiin erityisesti lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen.

 

Hanketta tehtiin yhteistyössä asukkaiden, yhdistysten, kuntien, seurakuntien ja yritysten kanssa. Tavoitteena olivat käytännöt, joita voidaan soveltaa Suomen kaikissa paikallisyhteisöissä ja erityisesti setlementtityössä.

 

Hanke oli Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama.