Setlementtiliiton uutiskirje helmikuu 2013

  • Menneet tapahtumat
  • Tulevat tapahtumat
  • S-Asuntojen uutiset
  • Avoimet työpaikat
  • Henkilöstö
  • Koulutus
  • Seuraava uutiskirje

Menneet tapahtumat

Vaasan Palosaarelle perustettiin järjestöfoorumi

Uusi paikallisuus –hanke kutsui paikallisia järjestöjä ja toimijoita perustamaan Palosaarelle oman Järjestöfoorumin. Tapaaminen pidettiin maanantaina 11.2.2013 ja siihen osallistui järjestöjen edustajia kymmenestä paikallisesta järjestöstä. Järjestöfoorumin tavoitteena on lisätä paikallisten järjestöjen välistä viestintää ja yhteistyötä.

Lue lisää: linkki

Poikien Talolle Vuoden kasvattaja 2012 -palkinto 20 000 euroa

Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö on myöntänyt Vuoden kasvattaja 2012 -palkinnon Poikien Talolle. Jo 26. kerran jaettava palkinto on valtakunnallinen ja sen suuruus on 20 000 euroa. Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö korostaa palkitsemisperusteissa Poikien Talon rohkeutta olla osa poikien arkea. Helsinkiläisen Kalliolan Nuoret ry:n 2011 käynnistämä Poikien Talo -hanke vastaa syrjäytymisvaarassa olevien poikien ja nuorten miesten tarpeisiin.

Lue lisää: linkki

Kuntaliitoksissa yksityiset opistot menettävät satoja tuhansia euroja

Kansalaisopistojen valtionosuudet määräytyvät 15 % muita kansalaisopistoja korkeammiksi niissä kansalaisopistoissa, joiden sijaintikunnan asukastiheys on yli 100.

Otsolan setlementin toiminnanjohtaja ja rehtori Alexander Bruk, Oulun Seudun Setlementin toiminnanjohtaja Jussi Kemppainen, toimialajohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukosken Setlementtiliitosta sekä rehtori Outi Itäluoma Vanajaveden kansalaisopistosta tapasivat Ministeri Henna Virkkusen perjantaina 8. helmikuuta.  Kuntaliitosten yhteydessä kaksiportaisuus johtaa usein yksityisten kansalaisopistojen kannalta epäoikeudenmukaisiin ja taloudellisesti kestämättömiin tilanteisiin, he korostivat.

Lue lisää: linkki

OmaPolun puupiirrosgrafiikan ryhmä valittiin vuoden 2012 taitelijaksi

Kettuki ry valitsi ensi kertaa taiteilijaryhmän vuoden taiteilijaksi. Tampereella toimivaan OmaPolku ry:n puupiirrosgrafiikan ryhmään kuuluu yhdeksän nuorta grafiikan tekijää: Mikael Bashmakov, Sami Hukka, Otto Kiiveri, Samuli Laurila, Linnea Meuronen, Arto Mäkitalo, Vesa Rimpilä, Lasse Rinne ja Atte Selin. Ryhmää ohjaavat Ritvamarja Rantala, Mariliina Valkama ja Hannele Vuosara.

- Vaativaa puupiirrostekniikkaa on ryhmässä kehitelty usean vuoden ajan ja työt ovat upeita – niin yhteistyössä tehdyt suuret kollaasit kuin yksilölliset teoksetkin, Kettuki ry kertoo perusteluiksi valinnasta.

Kettukin Vuoden taiteilijaryhmän näyttely avautuu 24.9.2013 ARX Galleriassa Hämeenlinnassa ja se on avoinna 26.10.2013 saakka. Tänä vuonna voittaja valittiin 9. kerran.

Lisätietoa:
Sirpa Haapaoja, toiminnanjohtaja, Taidekeskus Kettuki 044 0405 107 sirpa.haapaoja@kettuki.fi
Hannele Vuosara, taideohjaaja, OmaPolku ry, 0400244564 hannele.vuosara@omapolku.fi

EU-tapaamisessa Kemijärvellä jaettiin lähidemokratian käytäntöjä

Kansainvälisten järjestöjen edustajia ja vapaaehtoisia kokoontui viikonloppuna 15. - 17.2. Kemijärvelle Setlementtiliiton Uusi paikallisuus –hankkeen järjestämään tilaisuuteen jakamaan kansalaisvaikuttamisen menetelmiä.

Kemijärvellä järjestetty tapaaminen on osa yhteiseurooppalaista Europe for Citizens EU-hanketta. Kansalaistaitojen vahvistamiseen tähtäävä EU-hanke jatkuu keväällä Uusi paikallisuus -hankkeen vierailulla Kreikkaan, jossa hankkeen työntekijät tutustuvat paikallisen kansalaisjärjestön kansalaisvaikuttamisen muotoihin.

Lue lisää: linkki ja katso viikonlopun kuulumisia Uusi paikallisuus -hankkeen facebook-sivuilta

Tulevat tapahtumat

Haluatko jäseneksi Kokemusasiantuntijuus-työryhmään?

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin on avoin toimintafoorumi köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaavan toimiville järjestöille, ryhmille ja kansalaisille.

Verkosto korostaa kokemusasiantuntijuutta, jonka arvoa ja merkitystä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sen valmistelussa halutaan edistää. Verkoston sisällöllisen työskentelyn peruspilareina ja asioiden valmistelijoina toimivat työryhmät. Suomen Setlementtiliitto on EAPN FIN:in jäsen ja Anu Haapanen edustaa Setlementtiliittoa EAPN FIN:in hallituksessa.

Kokemusasiantuntijuus -työryhmä:Työryhmään toivotaan jäsenyhdistysten piiristä köyhyyttä kokevia/kokeneita henkilöitä. Työryhmän tavoitteena on tuoda esille tietoa ihmisten arjesta, sosiaaliturvan toimivuudesta ja/tai toimimattomuudesta ja vaikutuksista ihmisten elämään ja siten vahvistaa kokemusasiantuntijuutta EAPN-Fin-verkostossa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Anu Haapaseen, Suomen Setlementtiliitto, anu.haapanen@setlementti.fi 

Kommentoi Allianssin Osallisuus-teemaryhmän käsittelyssä olevia dokumentteja

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin luottamushenkilöiden tehtävänä on oman ja taustayhteisön asiantuntijuuden avulla edistää Allianssin työtä nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Myös sinulla on mahdollisuus osallistua teemaryhmän työskentelyyn kommentoimalla käsittelyssä olevia luonnoksia ja välittämällä ryhmään omaa asiantuntijuuttasi Allianssin Suomen Setlementtiliiton edustajan kautta.

Osallisuus-teemaryhmän tehtävät

  • liittyvät erityisesti Allianssin strategiseen tavoitteeseen: nuorten osallisuus on vahvistunut
  • käsittelevät nuorten oikeuksiin, osallisuuteen, kansalaistoimintaan, demokratiaan, vaaleihin, äänestysikärajan laskemiseen ja vapaaehtoistoimintaan liittyviä asioita
  • käsittelevät osallisuusmenetelmiin ja -rakenteisiin liittyviä aiheita

Suomen Setlementtiliittoa ryhmässä edustaa Uusi paikallisuus -hankkeen projektisihteeri Pihla Ruuskanen.

Osallistu Extranetissä: linkki

Lisätietoja pihla.ruuskanen@setlementti.fi

S-asuntojen uutiset

Havainnekuva Nyyttipuiston taloista.

S-asunnot Oy:n mukavat värikkäät talot valmistuvat kovaa vauhtia ja helmikuun viimeisenä päivänä saavat Alppikylän Ässäkotien Nyyttipuiston asukkaat uuden kodin avaimet ja muutto voi alkaa. Nyyttipuistoon tulee myös Oskelakodin 7 tukiasuntoa.Talo sijaitsee osoitteessa Alppikylänkatu 22-24, 00770 Helsinki.

Huhtikuun lopussa valmistuu Hyvinkään Ässäkodit osoitteeseen Kuusikontie 4, 05810 Hyvinkää. Siellä asukasvalinta on käynnissä. Taloon tulee myös 10 asuntoa mielenterveyskuntoutujille.

Senioriasumisoikeus Oy

Hyvinkään senioriasumisoikeustaloon ehtii hyvin vielä hakea, hakemukstenkäsittely on juuri alkanut. Hakemukseen tarvitaan asumisoikeusnumero, jonka saa Hyvinkään kaupungin Asuntopalvelusta. Martinkartano nousee osoitteeseen Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää.

Kalasataman Kotikortteli

Suomalaisen Työn Liitto, Setlementtiliitto, S-Asunnot, Senioriasumisoikeus, Kalliolan setlementti sekä Invalidiliiton Asumispalveluiden Validia-palvelut järjestää 6.3. avajaiset, johon osallistuvat ministeri Krista Kiuru, apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä sekä kutsuvieraita. Useita medioiden edustajia on kutsuttu paikalle, katsotaan miten hyvin pääsemme lehtien sivuille ja toivottavasti telkkariin asti.
 

Avoimet työpaikat

Joensuun Setlementti ry hakee kehittäjää Joensuuhun Isosiskotoiminta ja Tyttöjen Tupa -projektiin

Hankkeessa kehitetään ja juurrutetaan setlementtikentällä toimivan mallin mukainen ehkäisevän tyttötyön toimintamalli Joensuuhun.

Kehittäjä vastaa hankkeen kokonaisvaltaisesta koordinoimisesta, toimintojen organisoimisesta ja keskeisten prosessien toteuttamisesta. Kehittäjän työnkuvaan kuuluu myös hankekumppanuuksien ylläpito ja niiden kehittäminen, vapaaehtoisten kouluttaminen, hankkeesta tiedottaminen, talouden seuranta, toiminnan arviointi ja hankeraportointi. Kehittäjä osallistuu myös asiakastyöhön ja toimii aktiivisesti monialaisissa työryhmissä ja kumppanuusverkostossa. Kehittäjän työpariksi rekrytoidaan myöhemmin ohjaaja.

 

Sähköinen hakemus (A4) ja CV toimitetaan viimeistään 1.3.2013 osoitteeseen tuija.mehtonen@humak.fi. Haastattelut järjestetään viikoilla 10–11

 

Lue lisää: linkki

 

Henkilöstö

Anssi Aaltonen on nimitetty Uusi paikallisuus -hankkeen projektikoordinaattoriksi

Yhteiskuntatieteiden maisteri Anssi Aaltonen on nimitetty Uusi paikallisuus –hankkeen projektikoordinaattoriksi. Hän aloittaa tehtävässä 4. maaliskuuta.

Projektikoordinaattorin tehtävänä on nuorten aktivointi oman paikallisyhteisön kehittämiseen, kansalaisvaikuttamisen toimintamallien juurruttaminen Kemijärvi–Rovaniemi–Kemi -alueella osana paikallista setlementtinuorisotyötä sekä toimia Uusi paikallisuus –hankkeen Kemijärven osahankkeen projektipäällikön työparina

Tervetuloa setlementtityön pariin Anssi!

Koulutus

Kansalaisraatikoulutus Kemijärvellä 14. maaliskuuta 2013

Monipuolinen kansalaisraati on menetelmänä noussut yhdeksi ajankohtaisimmaksi tavaksi lisätä lähidemokratian toteutumista. Suomessa kansalaisraati on uusi, edustuksellista demokratiaa täydentävä kansalaisvaikuttamisen muoto.

Tervetuloa tutustumaan kansalaisraadin toimintamalliin tutkijatohtori (HTT)
Harri Raision opastuksella!
 

Koulutus on suunnattu Lapin alueen julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille, jotka haluavat edistää lähidemokratian toteutumista. Lapin alueen setlementtien työntekijöille on varattu koulutukseen 10 henkilön kiintiö. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus on maksuton. Lounas ja kahvi 10 euroa.

Ilmoittautumiset 8.3.2013 mennessä sähköpostitse mikko.kellokumpu@setlementti.fi
Lisätietoja: linkki tai Mikko Kellokummulta, puh. 045-134 89 58

Mahis-ohjaajan koulutus Helsingissä 17.–18. toukokuuta 2013

Koulutuksessa perehdytään käytännön harjoitteiden ja keskustelujen kautta tukea tarvitsevien nuorten aktivoimiseen. Mahis-koulutuksen käynyt ohjaaja voi hakea Nuorten Akatemialta 600 euron toimintarahaa nuorten ryhmänsä kanssa tehtävään projektiin.

Koulutuksen hinta on 110€/osallistuja, joka sisältää Mahis-ohjaajan kansion. Ilmoittaudu nyt. Paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittautumiset 22.3 mennessä.

Koulutuksen järjestää  Nuorten Akatemia yhteistyössä Setlementtiliiton kanssa.

Lisätietoja: linkki

Seuraava uutiskirje

Setlementtiliiton uutiskirje kertoo liiton sekä setlementtien ajankohtaisia kuulumisia ja tapahtumia setlementtikentälle.

Otamme mielellämme vastaan setlementtien uutisia liiton uutiskirjeeseen. Uutiskirjeen materiaalit voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen jaana.kymalainen@setlementti.fi

Seuraava uutiskirje ilmestyy maaliskuussa. Maaliskuun uutiskirjeen aineiston viimeinen lähestyspäivä on 5.3.