Setlementtiliiton uutiskirje joulukuu 2013

Joulukuun uutiskirjeen sisältö


•Uutiset
•Tiedotteet
•Tulevat tapahtumat ja koulutukset
•S-Asunnot tiedottaa
•Seuraava uutiskirje

Uutiset

Tilaa lahjaksi Setlementti-lehti 

Setlementti-lehti käsittelee setlementtityön ajankohtaisia aiheita ja ilmiöitä. Se on loistava joululahja esimerkiksi ystäville, työpaikalle, työkavereille tai yhteistyökumppaneille.

 

Tilaa lahjaksi Setlementti-lehden neljä numeroa vuodeksi 2014 (hinta 25 €) tai lehti kestotilauksena hintaan 25 €/vuosi: linkki.
 

Tue Setlementtiliiton tekemää kehitysyhteistyötä ja osta Barakan koulupäivä -seinäkalenteri vuodelle 2014!
 

Setlementtiliiton peruskoulutukseen keskittyvässä kehitysyhteistyöhankkeessa tuetaan lasten perusopetukseen osallistumista Tansaniassa. Toimimme Morogoron seudulla syrjäisten vuoristokoulujen ja oppimisen olosuhteiden parantamiseksi. Kannustamme vanhempia ja lähiyhteisöjä tukemaan lasten koulunkäyntiä. Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeet rahoitetaan ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroilla sekä omalla varainhankinnalla ja vapaaehtoistyöllä.

 

Ostamalla Barakan koulupäivä -seinäkalenterin vuodelle 2014 voit osallistua Morogoron alueen lasten koulunkäynnin ja oppimisen tukemiseen. Tämän vuotisessa seinäkalenterissa kuvataan kaupungissa asuvan tansanialaisen lapsen koulupäivää, joka voi olla vasta kaukainen unelma vuoristoseutujen vaatimattomimmissa kouluissa käyville lapsille.

 

Anna oma panoksesi lasten koulutukselle ostamalla seinäkalenteri! Saadut varat käytetään heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten koulutuksen sekä elinolojen parantamiseen Tansaniassa. Seinäkalenterin hinta on 14 € / kappale. Tilaa kalenteri Merja Eloaholta, merja.eloaho(at)setlementti.fi.
 

Setlementtiliitolle kaksi edustajaa Allianssin teemaryhmiin

Allianssin hallitus nimitti kokouksessaan 12.12. jaostot, teemaryhmät, Nuorisotyö-lehden toimitusneuvoston ja Nuorisotiedon kirjaston kirjastotoimikunnan vuodelle 2014. Suomen Setlementtiliitto on edustettuna Osallisuus- ja Yhdenvertaisuus-teemaryhmissä.

 

Uusi paikallisuus -hankkeen tiedotus- ja projektisihteeri Pihla Ruuskanen on valittu Allianssin Osallisuusteemaryhmän jäseneksi vuodelle 2014. Kausi on Ruuskasen toinen. Setlementtiliitto ja setlementtityö ovat edustettuna myös Yhdenvertaisuusteemaryhmässä, jonka jäsenenä jatkaa Mervi Suonpää. Suonpää työskentelee Setlementtinuorten Hämeen piirin Kölvi-toiminnan johtajana.

 

Toimielinten tehtävänä on lisätä Allianssin jäsenjärjestöjen ja Allianssin välistä tiedonvaihtoa, tukea Allianssin hallituksen ja toimiston toimintaa sekä edistää strategian toimeenpanoa ja strategisten tavoitteiden toteutumista.

 

Toimielinten jäsenyys on luottamustoimi.  Allianssin hallituksessa Setlementtiliitolla on yksi paikka.

 

Lue lisää aiheesta Allianssin kotisivuilta: linkki.

 

Nuorten leiri Pikku-Syötteellä - Hakuaika päättyy 21.12.


Atria ja Suomen Setlementtiliitto järjestävät nuorten leirin Pikku-Syötteellä 31.1.-5.2.2014. Nuorille suunnatun leirin teemana on oman elämän hallinta.  Leirin kustannuksista vastaa Atria. Nuorten valinnasta ja leiristä vastaa Setlementtiliitto. Setlementin työntekijä voi ehdottaa nuoria leirille 21. joulukuuta 2013 klo 16 saakka. 

 

Atria on valinnut hyväntekeväisyyskampanjansa teemaksi nuorten hyvinvoinnin. Atria haluaa olla mukana tukemassa suomalaisten nuorten arkea. Setlementtiliitto valittiin yhteistyökumppaniksi, koska sillä on pitkät perinteet, se on tunnettu ja luotettava sivistys- ja sosiaalityötä tekevä elämänkulkujärjestö, ja sen toiminta kattaa koko Suomen. Käy Atrian Facebook-sivuilla jättämässä paremman arjen vinkkisi. Jokaisesta vinkistä Atria lahjoittaa 4 € leirin hyväksi!

 

Leirin järjestelyistä ja osallistujien valinnasta vastaa Setlementtiliitto. Leirin käytännön järjestelyistä vastaa Oulun Seudun Setlementti. Leiri järjestetään Nuorisokeskus Syötteellä. Leirille pääsevät mukaan setlementtitoiminnassa mukana olevat nuoret kautta maan. Osallistujat leirille valitaan 22.12.2013. 
Valinnassa 33 setlementillä, 7 setlementtinuorten piirillä ja heidän työntekijöillään on tärkeä rooli. Paikallissetlementin työntekijät ehdottavat oman alueensa ehdokkaat liittoon. Ehdottajan tulee olla työntekijä, koska siten varmistamme nuorten yhteyden setlementtiin ja tarpeen vaatiessa saamme perheeseen liittyvää lisätietoa. Työntekijöiltä tulleet ehdotukset jaetaan maantieteellisesti viiteen alueeseen, joista kustakin valitaan 3-4 nuorta leirille. Leirille valitaan valtakunnallisesti 15-20 nuorta.

 

Lisätietoja valinnasta antavat paikallissetlementit ja toimialajohtaja Otto Pasma, puh. 045 636 3630, sp. otto.pasma (at) setlementti.fi.

 

Lue lisää: linkki.
 

Tunnelmia Yhdessä mukana -projektin ensimmäisestä valtakunnallisesta yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutuksesta


Ensimmäinen valtakunnallinen yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutus järjestettiin Setlementtiliiton tiloissa loka-marraskuussa. Koulutuksen tarkoituksena oli perehdyttää osallistujat kansalaistoiminnan ja vertaistoiminnan teoriaan ja käytäntöön. Tavoitteena oli tarjota osallistujille välineitä ikääntyneiden moninaisuuden ymmärtämiseen ja vertaistoimijoiden kouluttamiseen.

 

Koulutukseen saatiin mukavasti osallistujia ja se sai hyvää palautetta. Koulutuksen aikana käsiteltiin mm. kansalaistoimintaa ja vertaistoimintaa setlementtityössä, toimijuutta, esteettömyyttä ja aktiivista ikääntymistä sekä kansalaistoiminnan kehittämistä. Koulutuksen materiaalit löytyvät Yhdessä mukana -projektin materiaalipankista: linkki.

 

Seuraava valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus järjestetään syksyllä 2014. Paikalliset vertaistoiminnan koulutukset käynnistyvät Helsingissä, Hämeenlinnassa, Lahdessa, Parkanossa, Rovaniemellä ja Savonlinnassa tammikuussa 2014.

 

Yhdessä mukana -projekti on Setlementtiliiton koordinoima vanhustyön vertaistoiminnanprojekti. Projektissa kehitetään setlementtityöhön seniori- ja vanhustyön yhteisöllinen vertaistoiminnan koulutus- ja toimintamalli, joka ohjaa vahvistamaan ikääntyneiden toimijuutta ja elinympäristön kokonaisvaltaista turvallisuutta vertaistuen, setlementtikeskusten kansalaistoiminnan ja paikallisyhteisöjen avulla. Projekti toimii kuudella pilottipaikkakunnalla, joissa käytännön kehittämistyötä tehdään yhteistyössä paikalliset setlementin, asukkaiden, kunnan ja järjestöjen kanssa. Lue lisää: www.yhdessamukana.fi
 

Palosaarella aloitetaan lapsiperheille suunnattu ideaolohuonetoiminta


Ideaolohuoneet ovat lapsiperheille suunnattuja vapaamuotoisia toiminnallisia tapaamisia, joissa pohditaan ja suunnitellaan tekemisen meiningissä lapsiperheiden unelmien Palosaarta.

 

Olohuoneita järjestetään kerran kuussa ja toimintaan voi osallistua vaikkapa koko perheen voimin. Ensimmäinen ideaolohuonekerta järjestetään maanantaina 13.1.14. Tapaamisessa katsellaan kuvia ja karttoja ja rakennetaan vaikka pienoismalli yhdessä lasten kanssa. Ideaolohuoneen toimintaa esitellään ja jatkokehitetään blogissa.

 

Ideaolohuonetta vetävät Anne Majaneva (Palosaaren Uusi paikallisuus -hankkeen projektipäällikkö) sekä Katri Viitasalo (Vaasan Setlementtiyhdistyksen hallituksen jäsen). Ideaolohuone kokoontuu kevään 2014 ajan kerran kuukaudessa.

 

Jos haluat kysyä lisätietoja, ota yhteyttä Anne Majanevaan, puh. 050 593 0186, anne.majaneva(at)setlementti.fi.

 

Lue lisää: linkki.

 

Fantasiaseikkailu tarjosi musiikkia, tanssia ja toimintaa 500 kävijälle

Kemijärven liikuntahallilla järjestettiin lauantaina 23. marraskuuta Fantasiaseikkailu. Suositun tapahtuman teemana oli tänä vuonna avaruus. Avaruusteemaan päädyttiin lapsilta kerätyn palautteen pohjalta ja aihe osoittautui menestykseksi. Tapahtumaan osallistui arviolta 500 kävijää.

 

Tapahtumaan osallistui myös valtuustoryhmien puheenjohtajia tai heidän edustajiaan. Kutsumalla päätöksentekijöitä tapahtumaan, haluttiin tukea lapsiperheiden mahdollisuutta keskustella asioista vapaamuotoisesti.


Uusi paikallisuus -hankkeen koordinoima tapahtuma toteutettiin tänäkin vuonna yli 20 järjestön, seuran, yrityksen, oppilaitoksen sekä lukuisten vapaaehtoisten yhteistyönä. Tapahtuman järjestämiseen antoivat panoksensa myös paikalliset peruskoulut, jonka oppilaat tekivät avaruusaiheisia koristeita ja piirustuksia. Lasten lisäksi tapahtuma ilahdutti huoltajia, jotka kiittelivät lapsiperheille suunnatusta tapahtumasta.
Lue lisää: linkki.


Suomen Setlementtiliiton kannanotto lähidemokratiasta valmisteilla olevaan kuntalakiin


Suomalainen kuntakenttä elää vahvaa muutosten aikaa. Kuntien paine kuntaliitoksiin ja palveluiden karsimiseen on vahva. Hallituksen linjaus leikata kuntien vuoden 2014 valtionosuutta 1,4 miljardia euroa pakottaa kunnat pohtimaan säästötalkoita. Lisäsäästöjä valtio hakee neuvottelemalla kuntien lakisääteisten tehtävien karsimisesta.

 

Suomen Setlementtiliitto on lähettänyt ministeriöön kannanoton, jossa suositellaan aiempaa sitovampien säädösten muotoilua lainsäädäntöön kunnan asukkaiden osallistumisesta asuinalueensa kehittämiseen sekä sitä, että paikallistasolle tulee jättää riittävästi päätösvaltaa sen suhteen, kuinka osallistumismahdollisuudet käytännössä toteutetaan. Näiden lisäksi Setlementtiliitto esittää, että uudistuksen tulisi turvata moninaisten osallistumis- ja vaikuttamismenetelmien käyttö sekä kuntalaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. Lue lisää: linkki.


Rovaniemen Setlementtipäivien palautteet


Rovaniemen Setlementtipäivien palaute on kerätty osallistujilta ja se oli pääosin positiivista. Eniten kiitosta keräsivät päivien yleiset järjestelyt, ruokailut ja seminaaripäivän luennot. Kehittämisehdotuksena toivottiin erityisesti lisää aikaa verkostotapaamisille ja väljyyttä päivien aikatauluun. Lisäksi toivottiin, että tulevaisuudessa päiville saataisiin houkuteltua enemmän väkeä eri setlementeistä. 
 

Tiedotteet

Yhdessä mukana – Savonlinnan osaprojektin koordinaattorina aloittaa Satu Lintunen

Yhdessä mukana -vanhustyön yhteisöllisen vertaistoiminnan projektin uutena projektikoordinaattorina aloittaa Savonlinnassa Satu Lintunen 7.1.2013. Satu on koulutukseltaan sosionomi ja hänellä on pitkä työkokemus kehitysvamma- ja järjestötyöstä.

 

Savonlinnan osaprojektin erityisenä painopisteenä ovat ikääntyneet kehitysvammaiset, romanit sekä paikkakunnalle paluumuuttaneet. Projektikoordinaattorina Satun työtehtävät keskittyvät ennen kaikkea vertaistoiminnan koulutusten ja vertaistoiminnan suunnitteluun ja käytännön toteutukseen sekä setlementtien toiminnan kehittämiseen ikääntyneiden toimijuutta tukevaksi. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Linnalan Setlementin kanssa.
 

Setlementtiläiset majoittuvat edullisesti Hotelli Pikku-Syötteellä


Pikku-Syöte tarjoaa korkeatasoisen hotellin sekä nuoriso- ja hiihtokeskuksen kansallispuistomaisemissa. Se muodostaa loistavat puitteet erilaisten leirien ja muiden tapahtumien järjestämiseen.

 

Setlementtiläisenä majoitut Hotelli Pikku-Syötteellä edulliseen hintaan. Setlementin työntekijöille Standard huone maksaa vain 69 €/2hh.

 

Lisätietoja saa Nuorisokeskus Syötteen sosiaalisen lapsi- ja nuorisotyön koordinaattorilta Minna Ylilehdolta, puh. 044 7261267, minna.ylilehto(at)oulunsetlementti.fi.

Rikosuhripäivystyksen valtakunnallinen koordinaatio siirtyy Suomen Mielenterveysseuralle

Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtajan Petra Kjällmanin jäädessä eläkkeelle RIKUn valtakunnallinen koordinointi siirtyy vuoden vaihteessa Setlementtiliitolta Suomen Mielenterveysseuralle. Muutos ei vaikuta Setlementtiliiton jäsenyhdistysten Rikosuhripäivystyksen toimintaan.
 
Setlementtiliiton jäsenyhdistyksistä RIKUn toimintaa koordinoi Oulun Seudun setlementti (Pohjois-Suomen aluetoimisto/ Oulun palvelupiste), Setlementti Naapuri (Sisä-Suomen aluetoimisto/ Tampereen palvelupiste), Rovalan setlementti (Lapin aluetoimisto/ Rovaniemen palvelupiste) sekä Tunturilan setlementti (Kemijärven palvelupiste).
 

Tapahtumat

Vanhuus Rokkaa –kiertue keväällä 2014

Vanhuus Rokkaa –konserttikiertue järjestetään jo kolmannen kerran peräkkäin keväällä 2014.

Konserttiaikataulu on seuraava:


Ti 18.3. Lahti (Sibeliustalo)
Ke 19.3. Helsinki (Savoy-teatteri)
Ti 25.3. Savonlinna (Savonlinnasali)
Ke 26.3. Tampere (Tampere-talo)
Ti 1.4. Oulu (Madetojasali)
Ke 2.4. Jyväskylä (Paviljonki)
 

Konsertin esiintyjinä nähdään Suvi Teräsniska (ei Lahti), Laura Voutilainen (ei Tampere), Olli Lindholm, Pave Maijanen ja Vicky Rosti (vain Tampere ja Lahti). Konsertin juontaa Heikki Hilander ja musiikista vastaa Housebändi Hampaattomat. Kapellimestarina toimii Pekka Siistonen.

Vanhuus Rokkaa on moderni suomalaisen seniori- ja vanhuustyön tukemiseen suunniteltu hyväntekeväisyyskonsepti. Tule sinäkin mukaan rokkaamaan ja merkitse oman paikkakuntasi konserttipäivämäärä jo kalenteriisi!
 

Kuopion Setlementti Puijola ja Setlementtiliiton kansalaistoiminnan toimiala järjestävät setlementtien yhteisen seminaaripäivän Kuopiossa
 

Kutsumme setlementtejä mukaan 30.1.2014 järjestettävään seminaaripäivään inspiroitumaan, innostumaan ja innostamaan!


Idea päivään on lähtenyt setlementtien tarpeesta kehittää ja pohtia yhdessä setlementeissä tehtävää asukkaita voimaannuttavaa sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia vahvistavaa työtä.


Päivän tavoitteena on käydä vuoropuhelua paikallissetlementtien, eri työmuotojen sekä kentän ja liiton välillä. Haluamme nostaa esiin setlementeissä jo tehtävää hyvää työtä ja antaa työhösi uusia työvälineitä. Päivässä esitellään Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hankkeessa testattuja ja toteutettuja erilaisia kansalaisvaikuttamisen ja osallistumisen menetelmiä, jaetaan hyviä ja toimivia käytäntöjä sekä ideoidaan ja työstetään omaan paikallissetlementtiin ja työhön sopivia työmuotoja.

 

Päivä on maksuton. Tarjoamme kaikille osallistujille kahvia ja pientä purtavaa.

Ilmoittautuminen 18.12. mennessä Suuntiman kautta: linkki.

Lämpimästi tervetuloa Kuopioon!
 

Toivottavat,
Puijolan toiminnan johtaja Eija Teerineva, kansalaistoiminnan vt. toimialajohtaja Piia Puurunen ja Uusi paikallisuus –hankkeen projektisihteeri Pihla Ruuskanen.

 

Lisätietoja:
Piia Puurunen, puh. 050 577 3519
Pihla Ruuskanen, 040 552 7716, pihla.ruuskanen@setlementti.fi
www.uusipaikallisuus.fi
 

Kevään Setlementtipäivät järjestetään Heinolassa 24. – 26.4.2014


Kevään 2014 Setlementtipäivät järjestetään 24. – 26. huhtikuuta Heinolassa. Lisätietoa päivistä saat lähempänä tapahtumaa, mutta päivien ajankohta kannattaa merkitä kalentereihin jo nyt.

Mitä aiheita sinun mielestäsi pitäisi käsitellä Setlementtipäivien työpajoissa? Ehdota aihetta tai vetäjää työpajalle tai ilmoittaudu itse työpajan vetäjäksi! Lähetä ehdotuksesi 15.1.2014 mennessä osoitteeseen tiedotus(at)setlementti.fi.
 

Pohjoismaisia kumppaneita kaivataan kielenopettajien digitaalisen aineiston kehittämiseen


Lisätietoja liitteessä. Mahdolliset yhteydenotot suoraan Christoph Schepersille: chsc@studieskolen.dk.

 

S-Asunnot tiedottaa

 

S-Asuntojen uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty DI Kimmo Rönkä


DI Kimmo Rönkä, 50, on nimitetty 1.2.2014 alkaen S-Asunnot Oy:n ja Senioriasumisoikeus Oy:n toimitusjohtajaksi.


Kimmo Röngällä on vuosien kokemus asumisen kehittämisestä, käyttäjälähtöisestä suunnittelusta ja palvelumuotoilusta. Viimeksi hän on ollut Movense Oy:n toimitusjohtajana.

Seuraava uutiskirje

Setlementtiliiton uutiskirje kertoo liiton sekä setlementtien ajankohtaisia kuulumisia ja tapahtumia setlementtikentälle.

 

Otamme mielellämme vastaan setlementtien uutisia Setlementtiliiton uutiskirjeeseen. Uutiskirjeen materiaalit voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirsi.lohtander(at)setlementti.fi.
Seuraava uutiskirje ilmestyy tammikuussa 2014. Tammikuun uutiskirjeen aineiston viimeinen lähetyspäivä on 17.1.2014.
Suomen Setlementtiliitto toivottaa kaikille rauhaisaa joulua ja onnellista uutta vuotta!