Setlementtiliiton uutiskirje kesäkuu 2014

Kesäkuun uutiskirjeen sisältö

  • Uutiset
  • Tiedotteet
  • Tulevat tapahtumat ja koulutukset
  • S-Asunnot tiedottaa
  • Seuraava uutiskirje

Uutiset

Yhdessä mukana -projektin seniorit bommaavat Kalasatamassa

Maanantaina 9.6. Setlementtiliiton Yhdessä mukana -projekti järjesti Helsingin Kalasatamassa graffitipajan alueen senioreille. Graffitipajaa veti Suvilahdessa graffitigalleriaa pitävä Umut Kiukas ja paikalla oli myös RAY:n Inhimillisten uutisten toimitus. Lue Inhimillisten uutisten juttu: linkki.

World Cafe -strategiatyöskentelyn yhteenveto Heinolan Setlementtipäiviltä

Setlementtiliiton strategian valmistelu vuosille 2015-2020 käynnistettiin Heinolan Setlementtipäivillä huhtikuussa. Setlementtiväki työsti strategiaa World Cafe –menetelmällä, jota koordinoi projektitutkija Juha Lindell, Vaasan yliopistosta.

 

Juha on tehnyt työskentelyn tuloksista yhteenvedon ja kirjoittanut puhtaaksi työskentelyssä käytetyt Dotmocracy-lomakkeet. Molemmat dokumentit ovat Setlementtiliiton Extranet-järjestelmässä (linkki), jonne jokaisella setlementtiliikkeen työntekijöillä on pääsy. Ellet ole saanut tunnuksia, saat ne setlementtinne toiminnanjohtajalta.

 

Pyydämme antamaan palautetta yhteenvedossa esille nostettuihin kommentteihin 5. syyskuuta mennessä. Setlementtiliiton liittohallitus käsittelee World Cafe –työskentelyn tuloksia strategiakokouksessaan 19.9. Palautteet lähetetään osoitteeseen tiedotus@setlementti.fi.

 

Setlementtiliiton strategiaa valmistellaan syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana. Setlementtiväeltä pyydetään siihen palautetta eri vaiheissa. Strategialuonnos esitellään kevään 2015 Setlementtipäivillä ja liittokokouksessa. Se vahvistetaan syksyn 2015 liittokokouksessa.

 

Setlementtiliitto on mukana Allianssin nuorisotyön kampanjassa, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta nuorisotyön merkityksestä

Allianssi pyytää jäsenjärjestönsä ja kuntien nuorisotyön viemään tänä syksynä nuorisotyön viestiä. Nuorisotyön merkitys nostetaan esille Nuorisotyön viikolla 29.–5.10.2014

 

Nuorisotyön viikon tehtävänä on tuoda tietoisuuteen ja herättää keskustelua nuorisotyön arvosta ja syvemmästä merkityksestä yhteiskunnassa. Välitämme tietoa nuorisotyöstä päättäjille ja kerromme nuorten ja nuorten kanssa toimivien tarinoita.

 

Yhteistyössä Allianssin kanssa kampanjaa valmistelevassa työryhmässä ovat mukana 4H-liitto, Suomen Partiolaiset, Nuorisoseurojen Liitto, Setlementtiliitto, Kuntaliitto ja Kanuuna-verkosto.

 

Merkitse jo nyt Nuorisotyön viikko kalenteriisi. Lisätietoa siitä, miten voitte olla mukana kampanjassa seuraa lähempänä. Syksyllä tuodaan nuoret ja nuorisotyö iloisin värein esille!

 

Lue lisää: www.alli.fi/nuorisotyonviikko

 

Sivun materiaalit täydentyvät elo-syyskuun aikana.

 

Setlementtiliike tänään -videokilpailu jatkuu elokuun loppuun

Muistathan, että kaikilla setlementeillä on nyt mahdollisuus kertoa innostavasta toiminnasta, merkityksellisistä paikoista tai kiinnostavista henkilötarinoista videon muodossa. Setlementtiliike tänään -videokilpailu on käynnissä ja jatkuu 31.8. asti. Videokilpailun tavoitteena on kerätä tarinoita setlementtitoiminnassa mukana olevista ihmisistä, toiminnoista ja paikoista.

 

Lue lisää: linkki.

 

Jyvälän Setlementti hakee PROJEKTIKOORDINAATTORIA Oiva tupa kaikkien ilona -hankkeeseen

Jyvälän Setlementti hakee Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamalle Oiva tupa kaikkien Ilona -hankkeelle kokoaikaista projektikoordinaattoria 31.12.2015 asti.  Työ alkaa elokuussa tai sopimuksen mukaan. Hakemukset 1.8. mennessä.

 

Oiva ja Ilona on sukupuolisensitiivisen nuorisotyön kehittämishanke, jonka tarkoitus on tukea sekä tyttöjen ja nuorten naisten että poikien ja nuorten miesten henkilökohtaista kasvua ja identiteetin kehittymistä yhteisöllisyyttä arvostavassa ilmapiirissä. Hankkeen avulla kehitetään sukupuolisensitiivistä, sosiaalista nuorisotyötä ja erityisnuorisotyötä. Hankkeessa rakennetaan setlementtikentällä toimivien Tyttöjen Talo ja Poikien Talo -konseptien mukaista toimintaa Jyvässeudulle. Toiminta on suunnattu pääosin 12−28 -vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat vahvaa aikuisen tukea.

 

Lue lisää: linkki.

 

Ajoksen kehittämiskävelyllä osa matkasta kuljettiin linja-autolla.

Kemissä kehittämiskävely innostaa ja kannustaa vaikuttamaan

Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hanke, Luotolan Nuoret ja Ajoksen omakotiyhdistys järjestivät Kemin Ajoksessa kehittämiskävelyn 12. kesäkuuta. Kävelyllä asukkaat, kaupungin päättäjät sekä muut mukaan kutsutut alueelliset toimijat keskustelivat yhdessä asuinalueen hyvistä ja kehitettävistä puolista sekä etsivät mahdollisia ratkaisuja alueen parantamiseksi.

 

Tähän mennessä järjestetyt kaksi kehittämiskävelyä ovat olleet menestys Kemin asuinalueilla. Kehittämiskävelyitä toivotaan järjestettävän myös muilla kaupungin asuinalueilla. Muun muassa kaupungin päättäjät ovat toivoneet kävelyiden leviävän myös muihin kaupunginosiin. Seuraava kehittämiskävely järjestetään Hepolassa 4. syyskuuta.

 

Lue lisää: linkki.

 

Kemin ensimmäisen kehittämiskävelyn tulosten yhteenveto: linkki.

 

Lasten ja nuorten Uusi paikallisuus -hankkeen työmuodot yksiin kansiin

Lasten ja nuorten Uusi paikallisuus -hankkeessa tavoitteena on lisätä nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia lähiympäristön kehittämiseen. Juuri valmistuneessa julkaisussa esitellään hankkeessa vuonna 2013 Kemissä, Rovaniemellä ja Kemijärvellä toteutettuja toimintamalleja.

 

Julkaisu kokoaa yksiin kansiin kaikki kolmella paikkakunnalla toteutetut tapahtumat, toiminnot ja toimintamallit, jotta ne olisivat mahdollisimman helposti myös muiden lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävien toimijoiden hyödynnettävissä. Toimintamuodot kuvataan käytännönläheisesti. Käytännön toteutuksen lisäksi esitellään toiminnan taustaa, arvioidaan toiminnan onnistumista ja listataan vinkkejä järjestämisestä kiinnostuneille.

 

Lue lisää: linkki.

 

Tutkimus osallisuuden esteistä ja matalankynnyksen osallistumisesta

Mitä osallisuudella tarkoitetaan? Mitkä ovat osallisuuden kokemuksen esteitä ja miten niitä voidaan poistaa?

 

Itä-Suomen yliopiston Niina Rahikka-Räsäsen ja Sanna Ryynäsen toteuttama Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa -tutkimusraportti Suomen Setlementtiliiton koordinoiman Uusi paikallisuus -hankkeen käytännöistä on ajankohtainen katsaus osallisuuden, osallistumisen ja lähidemokratian käsitteisiin ja osallisuustyön menetelmien mahdollisuuksiin, haasteisiin ja kehittämiskohtiin. Raportin lopuksi esitellään havaintoja siitä, miten matalan kynnyksen osallistumista voidaan tukea. Käytännön esimerkkeinä tarkastellaan Uusi paikallisuus -hankkeen työmuotona vakiintunutta kansalaisraatia ja matalan kynnyksen osallistumiseen kehitettyä osallisuustyöpajaa. Lisäksi esitellään muita osallisuustyön sovelluksia ja matalan kynnyksen osallistumista tukevia toimintatapoja.

 

Lue lisää ja tutustu raporttiin: linkki.

 

Tiedotteet

Setlementtiliitto on muuttanut väistötiloihin

Setlementtiliitto on muuttanut väistötiloihin puoleksitoista vuodeksi.  Setlementtiliiton nykyiset toimitilat on myyty Helsingin kehitysvammatuki 57 ry:lle ja Setlementtiliitto on tällä viikolla muuttanut väistötiloihin, joissa liitto tulee toimimaan siihen asti, kunnes Kalliolan setlementtitalon peruskorjaus valmistuu. Kalliolan setlementtitalon saneerauksen yhteydessä Setlementtiliitolle rakennetaan sinne toimitilat ja Kalliolan setlementtitalosta suunnitellaan avointa kansalaistaloa, joka samalla toimii myös paikallisen, seudullisen, valtakunnallisen ja kansainvälisenkin setlementtityön kehittämiskeskuksena. S-Asunnot Oy ostaa yhtiöstä omat toimi- ja asiakaspalvelutilansa.

 

Setlementtiliiton väistötilat säilyvät entisten toimitilojen välittömässä läheisyydessä. Liiton viestintä ja taloushallinto muuttivat yhden kerroksen alaspäin, yhteisiin toimitiloihin S-Asuntojen kanssa (osoitteeseen Läntinen Brahenkatu 2, 3. kerros). Setlementtiliiton projektien ja toimialojen työntekijät muuttivat osoitteeseen Josafatinkatu 2 C 5, joka niin ikään sijaitsee samassa rakennuksessa vanhojen toimitilojen kanssa.

 

Oskelakoti vaihtoi omistajaa

Malmilla ja Alppikylässä asumispalveluja päihdekuntoutujille tarjoavan Oskelakodin omistaja on vaihtunut. Setlementtiliitto on myynyt Oskelakodin Kalliolan setlementille, jolla on vahvaa päihdekuntoutumisen osaamista ja palvelutuotantoa.

 

Oskelakodin toiminnot siirtyvät osaksi Kalliolan setlementtiä 1. kesäkuuta 2014 lähtien.

 

Oskelakodin työntekijät Annika Friberg ja Pentti Takalo siirtyvät Kalliolan setlementin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Johtajana työskennellyt Pepe Kinnunen ei jatka Oskelakodin palveluksessa.

 

- Oskelakodin henkilöstö on osaavaa ja kuntoutustulokset ovat vuosien ajan olleet hyvät. Olemme iloisia saadessamme joukkoomme hyvät työntekijät ja hyvin hoidetun yhtiön, kertoo Kalliolan setlementin toiminnanjohtaja Timo Lemmetyinen.

 

- Setlementtiliitto luopui Oskelakodista, koska päihdekuntoutuspalvelut eivät ole keskusjärjestön perustehtävä. Palvelut ovat luonteva osa Kalliolan perustehtävän mukaista toimintaa, ja sopivat hyvin osaksi laajempaa kokonaisuutta, selventää Setlementtiliiton toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen.

 

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Timo Lemmetyinen, Kalliolan setlementti, puh. 0400 790 380

Toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen, Suomen Setlementtiliitto, puh. 0400 961 469

 

Tulevat tapahtumat ja koulutukset

Juhannustanssit Kalasatamassa perjantaina 20.6. klo 15.00–19.00

Juhannusta juhlistetaan kansalaistoiminnan keskus Capellassa Helsingin Kalasatamassa perjantaina 20.6. Orkesterina soittaa Hanski & the boys orkesteri.

 

Tilaisuus on avoin ja paikalle on kutsuttu erityisesti alueen senioriväestöä.

 

Tilaisuuden järjestää Yhdessä mukana -projekti yhteistyössä saman rakennuksen asukastoimikunnan kanssa.

 

Mun talous -hanke mukana SuomiAreenassa heinäkuussa

Porissa perjantaina 18.7. klo 12.15–13.30 (BePOP-lava)

Mun talous -hanke järjestää yhteistyössä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n kanssa SuomiAreena 2014 -tapahtumassa 18. heinäkuuta klo 12.15–13.30 nuorten talousosaamiseen liittyvän visailun, jossa kansanedustajat, järjestökentän toimijat sekä porilaiset opettajat ottavat mittaa nuorten taloustiedoista ja -taidoista. Kisaamassa nähdään muun muassa kansanedustajat Antti Kaikkonen (keskusta) ja Sampsa Kataja (kokoomus).

 

Leikkimielisen visailun juontaa stand-up koomikko Lotta Backlund ja visailijoiden vastauksia paikan päällä arvostelee nuorista koottu raati. Visailun taustamateriaalina käytetään porilaisille toisen asteen opiskelijoille toukokuussa toteutettua kyselyä, jonka aiheena oli opiskelijoiden oman talouden hallinta.

 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tule kuulemaan keskustelua nuorten talousosaamisesta ja kannustamaan oma suosikkijoukkueesi voittoon!

 

Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen nuorisotyön kehittämishankkeen avajaisseminaari

Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen nuorisotyön kehittämishankkeen avajaisseminaari järjestetään Kalliolan setlementtitalolla tiistaina 11.11.2014. Samassa yhteydessä juhlitaan Vallilan Poikien Talon hankkeen päättäjäisiä. Seminaarin teemana on Voimauttaminen nuorisotyössä. Pääpuhujana on VTT Harry Lunabba.

 

Syksyn uutiskirjeissä ja Setlementtiliiton nettisivuilla aiheesta lisää myöhemmin!

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö

Jelena Santalainen

puh. 050 381 5333

jelena.santalainen(at)setlementti.fi

 

Tule mukaan Senioriareena -risteilylle Viking Mariellalle 3.-5.11.2014!

Senioriareena on uusi, moderni, innovatiivinen ja vuorovaikutteinen keskustelutapahtuma sosiaali- ja terveysalan toimijoille, päättäjille ja asiasta kiinnostuneille kansalaisille!

 

Senioriareena haastaa valtakunnan sotepäättäjät ja -vaikuttajat vuorovaikutteiseen keskusteluun liike-elämän ja kansalaisten kanssa. Tapahtuma on tarkoitettu erityisesti kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, päättäjille ja järjestöille, sekä asiasta kiinnostuneille kansalaisille.

 

Senioriareenan yhteydessä järjestetään myös ensimmäinen Vanhuus Rokkaa risteily Viking Linen m/s Mariellalla 3.-5.11.2014 reitillä Helsinki-Tukholma-Helsinki.

 

Viihteestä vastaavat Vanhuus Rokkaa tähdet Vicky Rosti (3.11.) ja Pave Maijanen (4.11.) Olli Lindholm ja Laura Voutilainen.

 

Tutustu risteilyn tarkempaan ohjelmaan: linkki.

 

Nuorisotyön neuvottelupäivät 2014

Syksyn 2014 Nuorisotyön neuvottelupäivät järjestetään Rovaniemellä, Rovalan Setlementissä 21.8–22.8.2014. Lue lisää: linkki.

 

S-Asunnot tiedottaa

Asukasisännöitsijät ovat nyt yhteisökoordinaattoreita

Nimikkeen muutoksella halutaan korostaa työn luonnetta yhteisöjen rakentajana. Asukasisännöitsijä on ollut nimikkeenä liiaksi tekniikkaan, huoltoon ja siivoukseen painottuva. Yhteisökoordinaattoreiden työn ytimessä ovat ihmiset, asukastoiminnan ja hyvän naapuruusyhteistyön tekeminen.

 

Uusi yhteisökoordinaattori

Seija Vepsäläinen aloittaa Hyvinkäällä senioriasumisoikeustalon, Martinkartanon ja Hyvinkään Ässäkotien yhteisökoordinaattorina keskiviikkona 16.7.2014. Seija saa aluksi perehdytystä muissa senioriasumisoikeustaloissa ja aloittaa säännöllisen työskentelyn Hyvinkäällä elokuun alussa.

 

Tulossa Setlementti-rock Havukoskella syyskuussa!

Lisätietoja seuraa lähempänä.

 

Seuraava uutiskirje

Setlementtiliiton uutiskirje kertoo liiton sekä setlementtien ajankohtaisia kuulumisia ja tapahtumia setlementtikentälle.

 

Otamme mielellämme vastaan setlementtien uutisia Setlementtiliiton uutiskirjeeseen. Uutiskirjeen materiaalit voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirsi.lohtander(at)setlementti.fi.

 

Seuraava uutiskirje ilmestyy elokuussa. Elokuun uutiskirjeen aineiston viimeinen lähetyspäivä on 13.8.

 

Aurinkoista kesää ja rentouttavaa kesälomaa!

 

Terveisin,

Setlementtiliiton väki

Tule mukaan Senioriareena -risteilylle Viking Mariellalle 3.-5.11.2014!

Senioriareena on uusi, moderni, innovatiivinen ja vuorovaikutteinen keskustelutapahtuma sosiaali- ja terveysalan toimijoille, päättäjille ja asiasta kiinnostuneille kansalaisille!

 

Senioriareena haastaa valtakunnan sotepäättäjät ja -vaikuttajat vuorovaikutteiseen keskusteluun liike-elämän ja kansalaisten kanssa. Tapahtuma on tarkoitettu erityisesti kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, päättäjille ja järjestöille, sekä asiasta kiinnostuneille kansalaisille.

 

Senioriareenan yhteydessä järjestetään myös ensimmäinen Vanhuus Rokkaa risteily Viking Linen m/s Mariellalla 3.-5.11.2014 reitillä Helsinki-Tukholma-Helsinki.

 

Viihteestä vastaavat Vanhuus Rokkaa tähdet Vicky Rosti (3.11.) ja Pave Maijanen (4.11.) Olli Lindholm ja Laura Voutilainen.

 

Tutustu risteilyn tarkempaan ohjelmaan: linkki.