Setlementtiliiton uutiskirje helmikuu 2015

Helmikuun uutiskirjeen sisältö

  • Uutiset
  • Tiedotteet
  • Tulevat tapahtumat ja koulutukset
  • Setlementtiasunnot tiedottaa
  • Seuraava uutiskirje

Uutiset

Oulun Poikien Talo on avannut haasteblogin!

Oulun Poikien Talo on avannut blogin, joka rakentuu kirjoitushaasteiden kautta. Poikien Talon toiminnan kehittämistyön ytimessä toimiva projektiryhmä haastaa verkostoistaan kirjoittajia blogiin. Ensimmäisenä haastajana toimi Poikien Talon projektipäällikkö Jussi Markus, joka haastoi Oulun Poikien Talon taustaorganisaation Vuolle Setlementin toiminnanjohtaja Jussi Kemppaisen kirjoitustyöhön. Jussi tarttui rohkeasti haasteeseen ja kirjoitti ajatuksia herättävän blogikirjoituksen!

 

Lue blogikirjoitus: linkki.

Työelämätaitoja ja unelmia – koulutus yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä nuorille starttaa

Setlementtiliiton Meillä on idea -hanke käynnistää vertaiskoulutuksen yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä. Koulutuksessa nuoret ideoivat tapahtuman tai yhteiskunnallisen yrityksen, ja lähtevät kehittämään sitä yhdessä eteenpäin. Mukaan kutsutaan 18–29-vuotiaita, jotka ovat säännöllisen koulu- ja työelämän ulkopuolella. Toiminta on uutta Suomessa, sillä perinteiset yhteiskunnalliset yritykset ovat isojen järjestöjen tai säätiöiden omistamia.

 

Lue lisää: linkki.

Tilaa Setlementti-kalenteri vuodelle 2015

Vuoden 2015 Setlementti-kalentereita on vielä jäljellä. Setlementti-kalenteri sisältää koko setlementtiväen tärkeät yhteystiedot kaikkine liiton tietoineen vuodelle 2015. Kalentereista on saatavilla kaksi kokoa, perinteinen taskukalenteri ja pöytäkalenteri (A5). Kalentereissa on neliväripainettu muovikansi sekä tilaa omille muistiinpanoille.

 

Taskukalenterin hinta on á 10 € ja pöytäkalanterin á 20 €. Tilaa kalenterit Setlementtiliiton Merja Eloaholta, merja.eloaho(at)setlementti.fi tai p. 040 578 3564.

 

Lue lisää: linkki.

Kaupunginosa-aktiivin koulutussarjassa paneuduttiin ratkaisukeskeiseen kokoustekniikkaan

Tampereen Hervannassa järjestettiin toinen osa kaikille avoimesta ja maksuttomasta Kaupunginosa-aktiivin koulutuspakista. Kerran aiheena olivat ratkaisukeskeiset kokoustekniikat. Koulutukseen osallistui asukkaita ja kunnan sekä yhdistysten edustajia. Hervannan Uusi paikallisuus -hankkeelle mielekästä oli huomata, että koulutuksen aihe koettiin hyödylliseksi ja erityisesti mukava tunnelma sai kiitosta.

 

Kaupunginosa-aktiivin koulutuspakki toteutetaan Tampereen Hervannassa kevään 2015 aikana yhteistyössä yhdistysten kanssa. Kaikille avoin matalankynnyksen toiminta on suunniteltu asukkailta nousseiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta, jotta osallistuminen ja vaikuttaminen omassa asuinympäristössä helpottuisivat.

 

Lue lisää: linkki.

Terveisiä Allianssin jaostoista ja työryhmistä!

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi valitsee vuosittain jaostoja ja nuorisopoliittisia teemaryhmiä tukemaan Allianssin hallituksen ja toimiston työskentelyä. Niiden tehtävänä on tukea Allianssin strategian toimeenpanoa ja strategisten tavoitteiden toteuttamista. Toimielimet valitsee Allianssin hallitus, joka myös nimittää puheenjohtajat. Allianssin jaostojen yleisenä tehtävänä on edistää Allianssin vision 2021 "Nuoret voivat hyvin" toteutumista, tukea Allianssin edunvalvontatoiminnan suunnittelua, valmistelua ja toteutusta, käsitellä toimialaan liittyviä ajankohtaisia asioita sekä valmistella esityksiä Allianssin hallitukselle.

 

30.–31. tammikuuta Allianssi järjesti perehdytystilaisuuden vanhoille ja uusille luottamushenkilöille, eli jaostojen ja työryhmien jäsenille. Samalla jaostot ja työryhmät pitivät ensimmäiset kokouksensa. Setlementtiliitto on hyvin edustettuna Allianssin jaostoissa ja työryhmissä.  Setlementtiliiton edustajat Allianssissa ovat:

 

Osallisuusteemaryhmä

Pihla Ruuskanen, Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hanke,

pihla.ruuskanen(at)setlementti.fi, puh. 040 5527 716

 

Yhdenvertaisuusteemaryhmä

Mervi Matswetu, Setlementtinuorten Hämeen piiri,

mervi.matswetu(at)kolvi.fi, puh. 040 595 1584

 

Kansainvälisen politiikan jaosto/ Eurooppa-työryhmä

Liisa Ojala, Setlementtiliitto,

liisa.ojala(at)setlementti.fi, puh. 050 438 5510

 

Nuorisotyön jaosto

Kalle Laanterä, Kalliolan Nuoret,

kalle.laantera(at)poikientalo.fi, puh. 040 775 1748

 

Nuorisotyölehden toimitusneuvosto

Niina Laitinen, Ahjolan setlementti,

niina.laitinen(at)ahjola.fi, puh. 044 553 8502

 

Kuulumiset Allianssin jaostoista löydät jatkossa myös Slackista

 

On tärkeää, että viestit Allianssin jaostojen, siellä edustavien luottamushenkilöiden sekä Setlementtien lapsi- ja nuorisotyön välillä kulkevat sujuvasti kumpaankin suuntaan. Tätä  tarkoitusta varten on perustettu Setlementin ääni Allianssin jaostoissa –kanava Slack-palveluun. Slack on ryhmätyöskentely ja -viestintäalusta, jossa voi jakaa tiedostoja ja keskustella erilaisissa ryhmissä. Slack-kanavalla Allianssin jaostojen setlementtiedustajat tiedottavat ja jakavat kuulumisia omista jaostoistaan. Slackin kautta myös sinä voit vaikuttaa siihen, mitä asioita Allianssin jaostoissa käsitellään. Idea Slackin hyödyntämisestä Allianssin jaostojen ja setlementtikentän välisessä viestinnässä syntyi sukupuolisensitiivisen verkoston päivillä Oulussa, jossa yhden ryhmäkeskustelun aiheena oli Allianssin jaostot ja setelementtiedustus niissä.

 

Setlementin ääni Allianssin jaostoissa -kanavalle pääsemiseksi lähetä viesti Kalle Laanterälle, kalle.laantera(at)poikientalo.fi

 

Allianssin jaostojen ja työryhmien koottuja kuulumisista voit lukea myös Setlementtiliiton Uutiskirjeestä sekä Extranetistä: linkki.

Euroopan nuorisojärjestöjen edustajat kokoontuivat Romaniassa

Suomen Setlementtiliitto on jäsenenä European Conferedation of Youth Clubs (ECYC) järjestössä, jonka tehtävänä on edistää eurooppalaisten nuorten kasvua, osallisuutta ja kansalaistoimintaa avoimen nuorisotyön ja ns. non-formaalin oppimisen keinoin.  ECYC-järjestön vuosittainen yleiskokous pidettiin 14.–15. helmikuuta Cluj Napocassa, Romaniassa. Suomen Setlementtiliittoa kokouksessa edusti lapsi- ja nuorisotyön va. kehittämispäällikkö Liisa Ojala.

 

ECYC:n kuuluu 19 jäsenjärjestöä 18 Euroopan maista. Romanian yleiskokoukseen osallistui Setlementtiliiton lisäksi järjestöjä Kyproksesta, Englannista, Irlannista, Tanskasta, Romaniasta, Espanjasta, Norjasta, Belgiasta ja Liettuasta. Jäsenjärjestöilleen ECYC tarjoaa muun muassa työpajoja eri teemoista, kuten ihmisoikeuksista ja kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta sekä välittää kansainvälistymismahdollisuuksia ja -kumppanuuksia jäsenjärjestöille.

 

Lue lisää ECYC:stä: www.ecyc.org

 

Lisätietoja: Liisa Ojala, liisa.ojala(at)setlementti.fi, p. 050 438 5510

Nyt voit osallistua setlementtien lapsi- ja nuorisotyön ajankohtaisiin keskusteluihin myös Facebook-ryhmässä

Liity mukaan ryhmään: linkki.

Tiedotteet

Lapsi- ja nuorisotyön rakenneuudistusprosessi etenee

Setlementtien lapsi- ja nuorisotyön rakenteen uudistaminen etene ja seuraava alueellinen kehittämispäivä pidetään 24.2. Rovalan Setlementissä Rovaniemellä. Läntisen alueen kehittämispäivä pidetään 10.3. Vaasan Setlementissä ja itäisen alueen kehittämispäivä 25.3. Puijolan Setlementissä Kuopiossa. Ilmoittautuminen kehittämispäivään: linkki

 

Etelän kehittämispäivä pidettiin 4. helmikuuta Järvenpäässä Setlementti Louhelassa. Päivään osallistui 15 työntekijää ja vapaaehtoista yhteensä kahdeksasta eteläisen alueen setlementistä. Päivän keskustelut olivat monipuolisia ja osallistujat olivat tyytyväisiä päivän antiin.

 

Seuraava askel on koota aluetyöryhmä eteläiselle alueelle. Aluetyöryhmään toivotaan edustaja jokaisesta alueen setlementistä. Aluetyöryhmän ensimmäinen kokous pidetään maanantaina 9.3. klo 10–13. Ilmoittautumiset etelän aluetyöryhmään Liisa Ojalalle, liisa.ojala(at)setlementti.fi tai Kirsi Mäntyniemi-Sipilälle, kirsi.mantyniemi-sipila(at)kalliola.fi. Ilmoitathan myös mahdollisesta esteestä, mikäli aluetyöryhmän ensimmäisen kokouksen ajankohta ei sovi.

Setlementtiliiton toiminta valtakunnallisena kansantanssijärjestönä on päättynyt

Kansantanssi on yksi setlementtien vanhimmista toimintamuodoista. Eri-ikäisten tanssijoiden harrastusryhmiä on toiminut ympäri maata, monissa yhdistyksissä kansantanssi oli yksi ensimmäisistä toimintamuodoista. Valtakunnallinen kansantanssitoiminta alkoi liikkeessä 1950-luvulla.

 

Aktiivisia ryhmiä setlementeissä on edelleen esimerkiksi Tampereella, Järvenpäässä ja Turussa. Toiminta on kuitenkin supistunut niin, että syksyllä 2014 tehtiin liittohallituksessa päätös setlementtien valtakunnallisen kansantanssitoiminnan lopettamisesta. Liitto ei enää osallistu valtakunnalliseen kansantanssin yhteistyöhön tai tapahtumiin eikä järjestä niitä. Viimeinen tapahtuma, johon Setlementtiliitto otti osaa muiden kansantanssin ja -musiikin järjestöjen kanssa, oli tammikuun 2015 Folklandia -risteily.

 

Setlementtien edelleen toimivia ryhmiä suositellaan hakemaan jonkin toisen kansantanssijärjestön jäsenyyttä saadakseen muun muassa mahdollisuuden osallistua kursseille, luokitteluihin, ohjaajakoulutukseen sekä kansainväliseen toimintaan. Karjalainen Nuorisoliitto on luvannut setlementtien ryhmille jäsenyyden yhteistyökumppanihintaan. Katso lisää www.karjalainennuorisoliitto.fi

 

Kansantanssityöryhmä kiittää kaikkia vuosien varrella toimintaan osallistuneita tanssijoita, ohjaajia, pelimanneja ja muita tanssista nauttineita!

Setlementtiliitto hakee projektiin taiteilijoita

Suomen Setlementtiliiton Taide lähiöiden yhteisöllisyyden vahvistajana -projektiin haetaan taiteilijoita tekemään yhteisötaidetta kuudelle paikkakunnalle vuoden 2015 aikana. Taiteilijan tai taiteilijayhteisön tehtävänä on luoda yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa taidetapahtuma tai taideteos, joka vahvistaa alueellista yhteisöllisyyttä ja moniarvoisuutta. Yhteistyön tuloksena syntyvä taideteko jää elämään yhteisössä joko teoksena, uutena toimintamuotona tai taltiointina. Kohdepaikkakunnat ja asuinalueet, joilla taidetapahtuma tai teos tehdään: Helsingin Kallio, Espoon Matinkylä, Hämeenlinna, Tampereen Hervanta, Vaasan Palosaari ja Kemijärvi.

 

Projekti toteutetaan yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen aluetoimipisteen, Suomen Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hankkeen ja Yhdessä mukana -projektin sekä Kalliolan setlementtitalon ja asukastalo Kylämajan kanssa. Yksivuotisen projektin (2015) rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Sähköiset hakemukset perjantaihin 6.3.2015 klo 12 mennessä Setlementtiliittoon kansalaistoiminnan toimialajohtaja Helka Körkölle: helka.korkko(at)setlementti.fi

 

Tutustu koko hakemukseen: linkki.

Tulevat tapahtumat ja koulutukset
 

Setlementtiliikkeen valtakunnallinen liittokokoustapahtuma

Aika: 23.-25.4.2015
Paikka: Pikku-Syöte
 
Tervetuloa kevään liittokokoustapahtumaan Pikku-Syötteelle!
 

Ohjelmassa on verkostotapaamisia ja strategiatyötä sekä tutustumme Nuorisokeskus Syötteen tarjontaan sisällä ja ulkona. Tämä on oiva mahdollisuus tutustua nuorisokeskukseen, jonne setlementtitoimijat ovat tervetulleita omien nuorisoryhmiensä kanssa tai vaikka yksityisesti. Nuorisokeskus Syöte on myös yhteiskunnallinen yritys.

 

Ilmoittautumiset tapahtumaan torstaihin 9.4. mennessä: linkki

 

Huonevaraukset keskiviikkoon 11.3. mennessä: myyntipalvelu(at)pikkusyote.fi tai 08 815 4000.

 

Huonevarauksen yhteydessä ilmoittaudu myös aktiviteetteihin, sillä paikkoja on rajoitetusti. Lisätiedot ohjelman lopussa.

 

OHJELMA

 

Torstai 23.4.

Aamupäivä           Saapuminen Ouluun

9.30–10.30          Lento Helsinki–Oulu (Finnair)

                            Kuljetus Oulu–Pikku-Syöte (kesto 2h)

13.00                   Tervetuloa Nuorisokeskus Syötteelle

13.30                   Strategiatyöpajat (tarjolla välipala)

Käynnistimme keväällä Heinolan Setlementtipäivillä 100-vuotiaan Setlementtiliiton strategian päivityksen World Cafe -menetelmällä. Heinolan tulokset on käsitelty ja jatkamme Syötteellä työskentelyä työpajoissa.

16.30                   Tutustuminen Nuorisokeskus Syötteen tarjoamiin

                            aktiviteetteihin sisätiloissa

                            Sauna

19.00                   Illallinen

20.30                   Iltaohjelmaa

 

Perjantai 24.4.

7.00-9.00             Aamupala

9.00                     Ohjelmaa ulkoilmassa

12.00                   Lounas

13.00-14.30        Strategiatyön purku

14.30-17.00        Toimiala- ja teemakohtaiset verkostotapaamiset

 

1. Asuminen ja monikulttuurisuus: monikulttuuristen asuinalueiden osallisuus ja yhteisöllisyys

 

Tapaamisessa pureudutaan moninaisen ja yhdenvertaisen asumisen ajankohtaisiin kysymyksiin. Millaisia keinoja on lisätä onnistunutta vuorovaikutusta eri ryhmien välillä? Entä millaisia tapoja on toimia kriisitilanteiden jälkimainingeissa? Alustukset ja työpajatyöskentely tuottavat aineksia maahan muuttaneiden asumisen edistämiseen ja vahvistavat keinoja järjestölähtöiseen asumiseen. Keskeinen kysymys on, miten monenlaiset asukkaat nähdään yhteisöjen positiivisina toimijoina, eikä vain toimenpiteiden ja kotouttamisen kohteina. Kuulemme myös Setlementtiasuntojen Korttelivalmentaja-hankkeen kokemuksista asuinyhteisöjen yhteisöllisyydestä ja naapuruston avautumisesta.

 

Lisätiedot: Monikulttuurisen työn toimialajohtaja Matti Cantell, 050 594 5276, matti.cantell(at)setlementti.fi

 

2. Kansalaistoiminta: selkeää viestintää kaikille

 

Kansalaistoiminnan verkostotapaamisessa keskustellaan selkeän viestinnän merkityksestä kansalaistoiminnassa. Lisäksi harjoitellaan selkeää viestintää ja ideoidaan yhdessä, miten selkeän viestinnän voi ottaa laajemmin osaksi setlementtityötä. Hervannan Uusi paikallisuus -hankkeessa on huomattu, että selkeästä viestinnästä on hyötyä eri-ikäisten ja suomea eri tavoin puhuvien asukkaiden kanssa. Selkeiden viestien käyttö antaa erilaisille ihmisille mahdollisuuksia tulla mukaan toimintaan. Viestien perillemeno on tärkeää myös asukkaiden välillä, kun he järjestävät omaehtoista toimintaa. Tampereen Hervannassa asukkaille on tarjottu selkeän viestinnän alkeiden koulutus tammikuussa 2015.

 

Verkostotapaamisen päätteeksi pohditaan, miten Uusi paikallisuus -hanke voi viimeisenä toimintavuotenaan parhaiten tukea setlementtityötä ja tutustutaan Uusi paikallisuus -hankkeen tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin syksyllä 2015.

 

Lisätietoja: Kansalaistoiminnan toimialajohtaja Helka Körkkö, 050 586 3288, helka.korkko(at)setlementti.fi

 

3. Setlementtiliikkeen lapsi- ja nuorisotyön rakenneuudistuksen tilannekatsaus: ”Missä mennään ja mitä seuraavaksi?”

 

Setlementtiliikkeen lapsi- ja nuorisotyön rakenneuudistusprosessi on käynnistynyt kevään aikana järjestetyillä alueellisilla kehittämispäivillä. Verkostotapaamisessa käydään läpi rakenneuudistuksen tilannekatsaus ja esitellään kunkin alueen alustavat suunnitelmat uuden rakenteen käyttöönottamiseksi. Lisäksi aikaa on varattu yhteiselle keskustelulle: Miten kevään aikana järjestetyt alueelliset kehittämispäivät sujuivat? Onko jokaiselle alueelle nimetty aluetyöryhmä? Mitä tapahtuu seuraavaksi?

 

Verkostotapaamiseen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet, myös muut kuin lapsi- ja nuorisotyön toimijat.

 

Lisätiedot: Va. kehittämispäällikkö Liisa Ojala, 050 438 5510, liisa.ojala(at)setlementti.fi

 

4. Opistotyön tulevaisuus setlementtiliikkeessä - Selvitys on tehty, miten tästä eteenpäin?

 

Opistoselvityksen jälkeen prosessin etenemisestä vastaa toimikunta ja liittohallitus. Kuinka etenemme yhdessä?

 

Lisätiedot: Rehtori Minna Prunnila, 050 344 7830, minna.prunnila(at)toimela.fi

 

5. Setlementtiliikkeen seniori- ja vanhustyö nyt ja tulevaisuudessa

 

Tervetuloa keskustelemaan setlementtiliikkeen seniori- ja vanhustyön tilasta ja tulevaisuuden näkymistä.

 

Millaista on seniori- ja vanhustyö tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? Mitkä ovat setlementtiliikkeen seniori- ja vanhustyön vahvuudet suhteessa muihin toimijoihin ja toimintaympäristöön? Setlementit toteuttavat seniori- ja vanhustyötä sekä palvelutuotannon että kansalaistoiminnan näkökulmasta. Minkälaisia tulevaisuuden haasteita ja toiveita liittyy palveluntuotannon ja kansalaistoiminnan näkökulmiin? Miten palvelutoiminnan ja kansalaistoiminnan näkökulmat voisivat tukea paremmin toisiaan? Miten voimme tukea toisiamme muuttuvassa toimintaympäristössä? Minkälaista yhteistyötä teemme ja miten sitä voisi kehittää?

 

Lisätiedot: Projektijohtaja Mona Särkelä-Kukko, 050 341 3258, mona.sarkela-kukko(at)setlementti.fi

 

4. Viestintä: setlementtityön sanoitusta ja varainhankintaa

 

Viestinnän työpaja koostuu kahdesta osiosta:

1. Sanoitamme setlementtiyttä selkokielelle, ymmärrettäväksi myös toimintaa tuntemattomille.

2. Käynnistämme valtakunnallisen varainhankinnan suunnittelun. Miten varainhankinta voi hyödyttää setlementtejä?

 

Lisätiedot: Viestintäpäällikkö Jaana Kymäläinen, 050 577 2262, jaana.kymalainen(at)setlementti.fi

 

19.00                   Illallinen

 

Lauantai 25.4.

7.00–10.00          Aamiainen

9.30                     Ilmoittautuminen liittokokoukseen ja valtakirjojen tarkistus

10.00                   Liittokokous

13.00                   Lounas

14.00                   Kuljetus lentokentälle

17.30–18.30        Lento Oulu–Helsinki (Finnair)

 

HINNAT

 

Torstai 23.4. hinta 40 €. Hinta sisältää ohjelman, välipalatarjoilun ja illallisen.

 

Perjantai 24.4. hinta 45 €. Hinta sisältää ohjelman, lounaan ja illallisen.

 

Lauantai 25.4. lounas 10 €, pelkkä liittokokous on maksuton

 

Bussimaksu 15 €/hlö/suunta (Oulun lentoasema - linja-autoasema - Pikku-Syöte)

 

MAJOITUS

 

Majoitus Hotelli Pikku-Syöte

  • Economy majoitus 4 hengelle 150 €/vrk
  • Standard 40 €/hlö/vrk, ykköslisä 39 €/hlö/vrk
  • Superior 52 €/hlö/vrk, ykköslisä 39 €/hlö/vrk

Huonehintaan sisältyy aamiainen.

 

Varaukset 11.3. mennessä: myyntipalvelu(at)pikkusyote.fi tai 08 815 4000

 

AKTIVITEETIT

 

Sisäaktiviteetit:                   Ulkoaktiviteetit:

• seinäkiipeily                     • lumikenkäily

• jousiammunta                   • lumenveisto

• taidepaja                           • mäenlasku pulkalla/suksilla/laudalla

• kuntosali (omatoimi)       • metsäretki ja kotakahvit

 

Lisäksi n. klo 23:00 molempina iltoina mahdollisuus tähtitornissa tähtien tutkimiseen oppaan johdolla.

 

Ilmoittaudu aktiviteetteihin etukäteen hotellivarauksen yhteydessä, sillä paikkoja on rajoitetusti.

 

Vanhuus Rokkaa -konserttikiertue:

Tänä vuonna rokataan jälleen paikallisten setlementtien seniorityön hyväksi. Kiertue käynnistyy maaliskuussa viidellä paikkakunnalla: 10.3. Lahti, 11.3. Helsinki, 17.3. Oulu, 18.3. Savonlinna, 26.3. Tampere.

 

Konserttikiertueemme juontaja/esiintyjä on Jorma Uotinen, sekä artisteina Sami Saari, Maarit Hurmerinta, Arttu Wiskari, Sami Hurmerinta sekä Helena Lindgren (Lahti, Helsinki, Tampere). Housebändinä jatkaa Pekka Siistosen johdolla Hampaattomat. Kiertueen suojelija on Suomen Setlementtiliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Pekka Haavisto.

 

Liput ja lisätiedot: www.vanhuusrokkaa.fi

 

Ryhmille liput erikoishintaan, ota yhteyttä!

”Ei enää suosionosoituksia vallanpitäjille” – Raman Hussainin näyttely kuvaa maailmamme rumuutta ja kauneutta Tampereella

Aika: 7.-27.2.2015

 

Paikka: Galleria Emil, Vanha kirjastotalo, Keskustori 4, Tampere

 

Setlementti Naapurin projektityöntekijä Raman Hussainin näyttely on pitkän taiteellisen työskentelyn tulos. Jo aiemmin ollessaan töissä vastaanottokeskuksessa, Raman on työstänyt taiteella teemoja, jotka nousevat esiin turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelystä. Nyt Tampereella nähtävä näyttely koostuu kahdesta osiosta. Toista leimaa kauneus, voimakkaat värit, runsas symboliikka sekä kiinnostava mosaiikkitekniikka. Toinen osio on tummasävyinen, uhkaava ja synkkäkin. Yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, joka on kuin elämä: täynnä uhkia ja mahdollisuuksia, kauneutta ja rumuutta, tuhoa ja rakkautta. Elämme maailmassa, jossa ihmiset sekä rakastavat että murhaavat intohimoisesti.

 

Lue lisää: linkki.

Seniori- ja vanhustyön verkostotapaaminen: Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan yhteistyömahdollisuudet setlementeissä

Aika: 5.3.2015 klo 09:30 - 13:00

Paikka: Saunakabinetti (Läntinen Brahenkatu 2, 8 krs).

 

Setlementtiliikkeessä on eri toimijoiden toimesta kehitetty monipuolista vapaaehtois- ja vertaistoimintaa sekä vapaaehtoistoiminnan koulutuksia. Voisimmeko hyödyntää toistemme menetelmiä ja osaamista paremmin? Kannattaisiko meidän yhdistää voimamme myös koulutusten sisältöjen tai laajemmin kouluttamisen osalta? Tule mukaan keskustelemaan vapaaehtoistoiminnasta ja koulutusten kehittämisestä sekä sopimaan mahdollisesta jatkotyöskentelystä.

 

Tapaaminen pidetään saunakabinetissa (Läntinen Brahenkatu 2, 8 krs). Aloitamme klo 9.30 aamukahveilla ja lopettelemme kevyeen salaattilounaaseen noin klo 13. Ilmoittautumiset: linkki.

 

Lisätietoja: mona.sarkela-kukko(at)setlementti.fi, p. 050 341 3258

Päivä aikaa pohtia – setlementtimäiset poika- ja miespäivät

Aika: 26.3.2015

Paikka: Kaupinojan sauna, Tampere

 

Keskustelua, yhteistyötä, kehittämistä ja ideointia! Päivä alkaa klo 10 aamukahvilla ja heräilyllä. Kello 17 eteenpäin saunotaan ja syödään grilliherkkuja.

 

Tarvittaessa siskonpetimahdollisuus järjestyy Mattilan tai Kölvin lattioilla. Osallistumismaksu on 10 € sisältäen ruuan ja saunomisen.

 

Mukaan mahtuu 40 ensimmäisenä ilmoittautunutta!

 

Ilmoittautumiset: ilmoittautuminen(at)kolvi.fi (kerro viestissä nimesi, setlementtisi, erityisruokavaliosi ja saunomisaikeesi)

 

Tervetuloa!

 

Järjestämässä: Kölvi-toiminta, Miesten kansalaistalo Mattila ja Setlementtinuorten Hämeen piiri ry

Yhteisöllisen vertaistoiminnan Juurruttamispäivä 19.3.

Tervetuloa mukaan Setlementtiliiton Yhdessä mukana -projektin järjestämään yhteisöllisen vertaistoiminnan juurruttamispäivään 19.3.2015. Tilaisuus järjestetään Hämeenlinnassa Kumppanuustalolla (Kirjastokatu 1).

 

Tilaisuus on tarkoitettu yhteisöllisen vertaistoiminnan kehittämistyössä mukana oleville, yhteisöllisestä vertaistoiminnasta ja sen jatkokehittämisestä kiinnostuneille setlementtien edustajille. Päivän aikana kuulemme asiantuntijapuheenvuoron yhteiskehittämisestä ja jakaannumme työpajoihin.

 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: linkki.

 

Setlementtiasunnot tiedottaa

Kipparintalon sydämelliset harjakaiset

Mukana oli työmaan henkilökunnan lisäksi yhteistyökumppaneita ja tulevia asukkaita perheineen. "Aikuinen nainen" laulettiin yhdessä Puntti Valtosen johdolla. Tilaisuuden jälkeen siirryimme rakennuspölyiselle työmaalle, jossa tulevien asukkaiden omat kodit alkavat jo hahmottua. Seiniä voitiin jo mittailla ja sisustussuunnittelua edistää.

 

Kipparintalo nousee Helsingin Kalasatamaan osoitteeseen Arcturuksenkatu 6. Talo valmistuu kesällä 2015. Asukkaaksi taloon tulevat kehitysvammaiset nuoret, ja asukasvalinnan tekee Helsingin kaupunki.

Jätkäsaaren Merikartanon Setlementtiasuntojen palkitut
Alppikylän Setlementtiasuntojen palkitut

Asukasidea 2014 palkinnot

Oli ilo palkita kaksi upeaa asukkaiden suunnittelemaa ja toteuttamaa ideaa, jotka edistävät asumisviihtyvyyttä. Asukasidea 2014 -palkinto annettiin tänä vuonna:

 

- Jätkäsaaren Merikartanolle saunatilojen sisustuksista. Idean suunnittelivat ja toteuttivat Sari Varilo, Anja Kulovesi-Leino ja Jukka Kuuranne.

 

- Alppikylän Setlementtiasunnot sai palkinnon yhteisparvekeviljelyn ideoinnista. Idean toteuttivat Nyyttipuistossa Maarit Eskola, Mia Nevaranta, Mikael Tilli, Sanna Kärkkäinen, Kirsi-Marja Ahtiala ja Jarmo Laine. Hevosmiehessä toteuttajat: Maarit Salonen, Sirkka Kaijanlaakso ja Antti Sarvi.

 

Onnea!

Pohjois-Haagan Setlementtiasuntojen soppa- ja teemapäivät

17.2. vietettiin jälleen Pohjois-Haagan Setlementtiasunnoissa ohjelmallista teemapäivää. Tällä kertaa mukana olivat apuvälinelainaamosta fysioterapeutti Petra Ruuskanen ja Terttu Lilja esittelemässä tuotteitaan. Aiheina olivat tasapaino, turvallisuus ja liikkuminen.Wii-tasapainoharjoituksia kokeiltiin ohjatusti. Myös maistuvaa lohisoppaa oli tarjolla talon ja naapuruston senioreille. Soppaa on tarjolla omakustannehintaan (3€) joka tiistai, kerran kuukaudessa on sen lisäksi ohjelmaa. Tällä kertaa mukana oli parikymmentä osallistujaa.

Laskiaisen viettoa Saunalahdessa

Laskiaissunnuntaita vietettiin 15.2. Saunalahden Setlementtiasuntojen pihalla upeassa säässä ja mukavissa tunnelmissa. Tarjolla oli hernekeittoa, laskiaispullia, mehua, makkaraa, ja poniajelua. Iloista mieltä jaettiin myös lähinaapurustoon, paikalle saapui noin 80 ulkoilupäivästä nauttivaa. Kiitokset aktiiviasukkaille ja talkooväelle päivän järjestelyistä!

Asukasedustajavaalit

Kaikissa taloissamme järjestetään asukasedustajavaalit 16.3. Setlementtiasunnot Oy:n hallitukseen valitaan asukasehdokkaista kaksi asukasedustajaa. Setlementtiasumisoikeus Oy:n hallitukseen valitaan asukasehdokkaista yksi asukasedustaja.

Seuraava uutiskirje

Setlementtiliiton uutiskirje kertoo setlementtien sekä liiton ajankohtaisia kuulumisia ja tapahtumia setlementtikentälle.

 

Otamme mielellämme vastaan setlementtien uutisia Setlementtiliiton uutiskirjeeseen. Uutiskirjeen materiaalit voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirsi.lohtander(at)setlementti.fi.

Seuraava uutiskirje ilmestyy helmikuussa. Helmikuun uutiskirjeen aineiston viimeinen lähetyspäivä on 16.3.

 

Talviterveisin,

Setlementtiliiton väki