Toimintapaikkakunnat

Projektin toimintapaikkakunnilla kehitettiin vertaistoiminnan keinoin ikääntyneille psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti esteetöntä elinympäristöä.

 

Toimintapaikkakunnat olivat Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Lahti, Parkano, Rovaniemi ja Savonlinna.

 

Helsingissä toiminta kohdentui kansalaistoiminnan kehittämiseen ja ikääntyneiden terveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen ja voimavarojen vahvistamiseen. Helsingissä kumppanina toimi Kalliolan setlementti.

 

Hämeenlinnassa keskityttiin peruskohderyhmän lisäksi ikääntyneiden yksinäisyyden ehkäisyyn sekä sosiaalisten verkostojen vahvistamiseen luovien menetelmien ja sosiokulttuurisen innostamisen avulla. Hämeenlinnassa kehittämiskumppanina toimi Hämeenlinnan seudun Setlementti.

 

Joensuussa painottui ikääntyneiden osallisuuden vahvistaminen. Erityishuomiota kiinnitettiin siihen, miten ikääntyneet pääsivät osallistumaan toimintaan vaikeiden kulkuyhteyksien takaa. Joensuussa kehittämiskumppanina toimi Joensuun Setlementti.

 

Lahdessa kehittämistyö painottui ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen ja vertaistoiminnan koulutuksen kehittämiseen. Lahden kehittämiskumppanina toimi Harjulan Setlementti.

 

Parkanossa keskityttiin parantamaan haja-asutusalueella asuvien ikääntyneiden osallistumismahdollisuuksia ja tehtiin vertaistuettavien elinympäristön arviointia kotona. Parkanon kehittämiskumppanina toimi Parkanon setlementti.

 

Rovaniemellä toiminnassa painotettiin sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämistä ensisijaisesti riskiryhmillä. Rovaniemellä kehittämiskumppanina toimi Rovalan Setlementti.

 

Savonlinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota vertaistoimintakoulutuksen osalta paikkakunnalle muuttaneisiin yli 60-vuotiaisiin sekä ikääntyneisiin kehitysvammaisiin ja romaneihin. Savonlinnassa kehittämiskumppanina toimi Linnalan Setlementti.