Helsinki

Graffitipajassa

Helsingissä yhteisöllinen vertaistoiminta painottui hyvinvoinnin edistämiseen yhteisöllisen vertaistoiminnan ja kansalaistoiminnan keinoin. Vertaistoiminnassa osallistujia yhdisti samankaltainen elämäntilanne, elämänkokemukset tai elämänvaihe.

 

Toimintaa suunniteltiin yhdessä ikääntyneiden kanssa niin, että heidän omat toiveensa ja tarpeensa ovat etusijalla. Olimme myös mukana tukemassa asuinalueiden senioreiden omaehtoista toimintaa kansalaistoiminnan keinoin.

 

Uutta yhteisöllistä vertaistoimintaa kehitettiin Helsingissä Pasilan alueella yhteistyössä Pasilan asukastalon kanssa. Yhteisöllistä vertaistoimintaa toteutettiin myös Kalasatamassa yhteistyössä Setlementtiasuntojen kanssa sekä Töölössä Kalliolan setlementin Senioritalo Sandelsin kanssa.

 
Helsingissä ihmisillä oli mahdollisuus osallistua:

  • Kansalaistoimintaan ja kansalaistoiminnan kehittämiseen (esimerkiksi alueen asioihin vaikuttamiseen)
  • Yhteisöllisen vertaistoiminnan ryhmiin ja tilaisuuksiin
  • Yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutuksiin
  • Muuhun yhteisölliseen toimintaan
  • Tapahtumiin ja retkiin


Helsingin osaprojekti toteutettiin yhteistyössä Kalliolan setlementin kanssa. Toiminta jatkuu projektin päätyttyä setlementin ylläpitämänä.