Lahti

Lahden osaprojektissa painottui ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen vertaistoiminnan keinoin.

 

Lahdessa ihmisillä oli mahdollisuus osallistua:

  • vertaistukikoulutuksiin
  • vertaistukiryhmiin ja muuhun vertaistukitoimintaan
  • kansalaistoimintaan

Lahden osaprojekti toteutettiin yhteistyössä Harjulan Setlementin kanssa. Toiminta jatkuu projektin päätyttyä setlementin ylläpitämänä.