Parkano

Parkanossa toiminta painottui haja-asutusalueella asuvien ikääntyneiden osallistumismahdollisuuksien parantamiseen eli siihen, miten pitkistä välimatkoista huolimatta ikääntyneet pääsisivät osallistumaan paikallisen yhteisön toimintaan.

 

Parkanossa ihmisillä oli mahdollisuus osallistua:

  • vertaistoiminnan koulutuksiin
  • vapaaehtoistoimintaan
  • vertaistoiminnan ryhmiin ja muuhun vertaistoimintaan
  • kansalaistoimintaan
  • elinympäristön arviointeihin kotona

Parkanon osaprojekti toteutettiin yhteistyössä Parkanon Setlementin kanssa. Toiminta jatkuu projektin päätyttyä setlementin ylläpitämänä.