Yhdessä mukana -projekti

Yhdessä mukana -projektissa yli 60-vuotiaat vapaaehtoiset olivat vertaistoimijoina ikäisilleen tai ikääntyneemmille. Kehitimme setlementtityöhön yhteisöllisen seniori- ja vanhustyön toimintamallin, joka ohjasi vahvistamaan ikääntyneiden toimijuutta ja elinympäristön kokonaisvaltaista turvallisuutta. Toimijuuden ja turvallisuuden vahvistaminen tapahtui vertaistoiminnan, setlementtikeskusten kansalaistoiminnan ja paikallisyhteisöjen avulla.

 

Toimintamallissa ikääntyneet ja setlementit edistivät yhteisöllistä toimintaa setlementtikeskuksissa ja lähiöissä yhteistyössä eri paikallistoimijoiden kanssa. Tarjosimme valtakunnallista vertaistoiminnan koulutusta sekä monipuolista vertaistoimintaa. Vertaistoiminnan avulla kehitimme ikäihmisille psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti esteetöntä elinympäristöä.

 

Setlementtiliiton koordinoima Yhdessä mukana -projekti toteutettiin vuosina 2013–2016. Projekti kuului Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaan ja Vanhustyön keskusliiton koordinoimaan Eloisa ikä -ohjelmakokonaisuuteen.

 

Kotisivuiltamme löydät lisätietoa osallisuudesta sekä psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti esteettömästä elinympäristöstä.