Kehittämisverkostot

Vuonna 2016 käynnistettiin setlementtien yhteisten kehittämisverkostojen toiminta. Syksyllä -2017 sosiaalisen arvioinnin verkosto yhdistyi osaksi arvioivan työotteen verkostoa.

Arvioivan työotteen verkoston toiminta on avointa kaikille setlementtiliikkeen työntekijöille. Jokaiseen tilaisuuteen lähetetään erillinen kutsu. Alasivulta löydät verkoston menneet ja tulevat tilaisuudet.