Hyödyllisiä linkkejä

A-klinikkasäätiö - Tietopuu, arviointi

 

ARTSI, Kuntoutussäätiö

Kuntoutussäätiö tarjoaa sosiaali- ja terveysalojen järjestöille tukea oman toiminnan systemaattiseen arviointiin ja kehittämiseen. ARTSI-kehittämistyön aikana kullekin kohdejärjestölle räätälöidään yhteistyössä järjestön kanssa järjestön omia tarpeita palvelevat sekä rahoittajan tarpeet huomioivat työkalut ja mallit arviointi- ja seurantatiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen.

 

Innokylä

Innokylän verkkopalvelu on kaikille avoin ja maksuton yhteisen kehittämisen ja ideoinnin ympäristö.

 

Innokylä: Järjestöjen arviointi- ja kehittämisverkosto Kompassi

Verkosto tukee järjestöjä arviointi- ja kehittämistoiminnassa, välittää tietoa ja tarjoaa areenan kokemusten vaihdolle ja vertaiskehittämiselle mahdollistaen myös jäsenten keskinäisen verkostoitumisen.

 

Jelli järjestötietopalvelu - Arvioinnin työkaluja ja menetelmiä

 

Kela - GAS-menetelmä Kelan kuntoutuksen tavoitteiden laatimiseen ja arviointiin

GAS -menetelmä on kehitetty USA:ssa 1960-luvulla kuntoutuksen tavoitteiden laatimisen ja arvioinnin apuvälineeksi. Myöhemmin menetelmää on käytetty erilaisten interventioiden ja ohjelmien vaikuttavuuden arvioinnissa. GAS on väline, jonka avulla määritetään kuntoutujan tavoitteet ja tavoitteiden toteutumista voidaan tarkastella yksilö- tai ryhmätasolla tilastollisia menetelmiä hyväksi käyttäen.

 

Sininauhaliitto - Arviointi

Sininauhaliiton Arviointipalvelut auttaa ja kouluttaa organisaatioita projektien arvioinnissa.

 

SOSTE ry - Kehittäminen ja arviointi järjestöissä

SOSTE:n sivuilla on laaja paketti kehittämisestä ja arvioinnista järjestöissä. Sivuilta löytyy tietoa mm. toiminnan ja arvioinnin suunnittelusta sekä laaja kattaus arviointi- ja kehittämistyökaluja sekä aineistonkeruumenetelmiä. Tämä kattaus on jaoteltu teemoittain.

 

SOSTE ry - Koulutus- ja tapahtumakalenteri

SOSTE ry:n koulutus- ja tapahtumatkalenterista voit löytää hyödyllisiä koulutuksia.

 

Suomen Arviointiyhdistys ry

Suomen Arviointiyhdistys ry:n (Finnish Evaluation Society) tavoitteena on edistää korkeatasoista suomalaista arviointitoimintaa, arviointitutkimusta ja arviointiin liittyvää koulutusta.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - Menetelmiä ja työvälineitä terveyden ja hyvinvoinnin kehittämiseen