Setlementtiliitto

Suomen Setlementtiliitto on setlementtiliikkeen keskusjärjestö sekä kansalaisjärjestö, jonka toiminta-alue kattaa koko elämän kirjon sivistystyöstä sosiaalisiin palveluihin. Jäseniämme ovat 45 paikallista setlementtiä. Toimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta sekä voittoa tavoittelematonta. Ovemme ovat avoinna kaikille.

 

Setlementtiliiton perustehtävä on edistää setlementtiarvojen mukaista toimintaa, tukea paikallisia setlementtejä asiantuntijapalveluilla sekä koordinoida valtakunnallisia hankkeita. Lisäämme vuoropuhelua yhteiskunnan vaikuttajien, elinkeinoelämän päättäjien, tiedotusvälineiden ja kansalaisten kesken.

 

Setlementtityön tavoite on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Työvälineinä ovat yksilön kunnioitus, moninaisuuden arvostaminen, heikoimpien tukeminen sekä kaiken pohjana luottamus ihmisiin ja heidän voimavaroihinsa.

 

Setlementtiliitto on pääomistajana kolmessa yhteiskunnallisessa osakeyhtiössä. Vuonna 2000 toimintansa aloittanut Setlementtiasunnot Oy tuottaa yleishyödyllisiä asumisen palveluja, jotka mahdollistavat hyvin suunniteltuja, tehokkaita, turvallisia, rauhallisia ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja yksinasuville ihmisille sekä perheille. Setlementtiasunnot Oy:n tytäryhtiö Setlementtiasumisoikeus Oy tarjoaa asumisoikeusasuntoja yli 55-vuotiaille. Setlementtiliiton omistaman Viittakivi Oy:n toimintaa ovat kuntien kotouttamistyön tukeminen erilaisten koulutusten ja räätälöitävien palveluiden avulla, työllistymismahdollisuuksien kehittäminen uusille suomalaisille sekä monikulttuurisuuden ja siirtolaisuuden teemoihin liittyvä kehittämis- ja tutkimustoiminta. 

 

 

Strategia 2018: Toimialoista ohjelmallisuuteen

 

Tehostamme toimintaamme Setlementtiliitossa ja olemme muokanneet organisaatiorakennetta. Toimialarakenteesta on luovuttu, ja suuntaamme jatkossa ohjelmallisuuteen. Koska setlementtityön ydin on ihminen ja ihmisten olosuhteisiin vaikuttaminen, tapahtuu käytännön työ paikallisissa setlementeissä toimialojen rajat reilusti ylittäen, kunkin alueen ihmisten tarpeiden mukaan.
 

Toimialojen sijaan rakenteessa on kolme yksikköä:

 

  • Kansalaistoiminta (kansalaistoiminnanjohtaja Anu Haapanen),
  • Kehittäminen ja vaikuttavuus (järjestöjohtaja Mona Särkelä-Kukko) sekä
  • Tuki- ja jäsenpalvelut (talousjohtaja Paula Korkka ja viestintäjohtaja Jaana Kymäläinen).

 
Kansalaistoiminta-yksikköön kuuluvat seuraavat toimialueet: Monikulttuurisuus, Yhdenvertaisuus, Lapsi- ja nuorisotyö, Kansalais- ja kansanopistotoiminta sekä Järjestölähtöinen asuminen.

 

Kehittäminen ja vaikuttavuus -yksikössä on Kehittämisen tuki, Vaikutusten arviointi,  Edunvalvonta, Vaikuttamistoiminta sekä Erityisteemaiset kehittämishankkeet.

 

Tuki- ja jäsenpalvelut -yksikkö sisältää talous-, viestintä- ja HR-palveluiden kehittämisen jäsensetlementeille.

 

Setlementtityön missio, visio ja arvot

Missio

 

Uskomme, että jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija ja tärkein voimavara!  

 

Setlementtityön peruskivi on tahto turvata eri taustoista tulevien, erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten oikeus hyvään elämään heidän kaikissa elämäntilanteissaan. Parhaiten se onnistuu kannustamalla jokaista yksilöä ja yhteisöä löytämään omat voimavaransa.  

 

Visio

 

Haastamme kaikki suomalaiset työhön paremman yhteiskunnan puolesta! 

 

Herätämme kansalaiset ja päättäjät paikallisesti ja valtakunnallisesti keskusteluun ja toimintaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi.

 

Toimimme tiennäyttäjänä kehittämällä aktiivisesti uusia tapoja, teemoja ja ohjelmia edistämään yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä sekä sosiaalista ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.

 

Arvot

 

• Rohkeus ja luottamus 

• Paikallisuus ja yhteisöllisyys 

• Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus