Setlementtiliitto

Suomen Setlementtiliitto on setlementtiliikkeen keskusjärjestö sekä kansalaisjärjestö, jonka toiminta-alue kattaa koko elämän kirjon sivistystyöstä sosiaalisiin palveluihin. Jäseniämme ovat 45 paikallista setlementtiä. Toimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta sekä voittoa tavoittelematonta. Ovemme ovat avoinna kaikille.

 

Setlementtiliiton perustehtävä on edistää setlementtiarvojen mukaista toimintaa, tukea paikallisia setlementtejä asiantuntijapalveluilla sekä koordinoida valtakunnallisia hankkeita. Lisäämme vuoropuhelua yhteiskunnan vaikuttajien, elinkeinoelämän päättäjien, tiedotusvälineiden ja kansalaisten kesken.

 

Setlementtityön tavoite on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Työvälineinä ovat yksilön kunnioitus, moninaisuuden arvostaminen, heikoimpien tukeminen sekä kaiken pohjana luottamus ihmisiin ja heidän voimavaroihinsa.

 

Setlementtiliitto on pääomistajana kolmessa yhteiskunnallisessa osakeyhtiössä. Vuonna 2000 toimintansa aloittanut Setlementtiasunnot Oy tuottaa yleishyödyllisiä asumisen palveluja, jotka mahdollistavat hyvin suunniteltuja, tehokkaita, turvallisia, rauhallisia ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja yksinasuville ihmisille sekä perheille. Setlementtiasunnot Oy:n tytäryhtiö Setlementtiasumisoikeus Oy tarjoaa asumisoikeusasuntoja yli 55-vuotiaille. Setlementtiliiton omistaman Viittakivi Oy:n toimintaa ovat kuntien kotouttamistyön tukeminen erilaisten koulutusten ja räätälöitävien palveluiden avulla, työllistymismahdollisuuksien kehittäminen uusille suomalaisille sekä monikulttuurisuuden ja siirtolaisuuden teemoihin liittyvä kehittämis- ja tutkimustoiminta.