Turun Tyttöjen Talo

Turun Tyttöjen Talo perustettiin vuonna 2007. Avajaisia vietettiin saman vuoden lokakuun lopussa Satakunnantie 10:ssä, joka sijaitsi noin kilometrin matkan päässä Turun keskustasta. Työntekijöitä oli ensimmäisinä toimintavuosina yksi kokopäiväinen ja yksi osa-aikainen. Ensimmäisen toimintavuoden aikana toimintaa oli kolmena päivänä viikossa. Tämän lisäksi Tyttöjen Talolla vieraili kohderyhmän nuoria sekä nuorten parissa toimivia ammattilaisia. Alusta lähtien Turun Tyttöjen Talo on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä muun muassa kaupungin sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Turun Tyttöjen Talo muutti syksyllä 2009 Turun ydinkeskustaan kävelykadun varteen. Tämän lisäksi Tyttöjen Talo on avannut syksyllä 2014 uuden toimipisteen Varissuon asuinalueelle.

 

Turun Tyttöjen Talon keskustan toimipisteessä on tällä hetkellä toimintaa viitenä päivänä viikossa. Avoimen toiminnan lisäksi löytyy ryhmätoimintaa sekä yksilöllistä keskustelutukea. Kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti toimintavuosien aikana. Nykyisellään Turun keskustassa sijaitsevalla talolla on noin 100 käyntikertaa viikossa. Kävijät ovat iältään 12–28-vuotiaita. Varissuolla sijaitsevan Turun Tyttöjen Talon Pikkusisko-hankkeella on toimintaa kolmena iltana viikossa. Toimintaa kehitetään hankkeen aikana yläkouluikäisille tytöille ja heidän vanhemmilleen.


Vuonna 2014 Turun Tyttöjen Talolla työskenteli seitsemän kokopäiväistä ja yksi osa-aikainen työntekijä, noin 20 aktiivista vapaaehtoista sekä vaihteleva määrä tuntityöntekijöitä ja harjoittelijoita. Turun Tyttöjen Talon toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Raha-automaattiyhdistys rahoittaa 100 % Turun Tyttöjen Talon perustoimintaa. Tämän lisäksi kyseinen taho rahoittaa Emma & Elias -avustusohjelmasta Tyttöjen Talon Pikkusisko-hanketta (2014–2017). Hankkeen tavoitteena on saada toimintaan mukaan Varissuon ja sen lähialueella asuvat kantasuomalaiset sekä maahanmuuttajataustaiset yläkouluikäiset tytöt perheineen. Varissuolla sijaitsevan toimitilan vuokrakustannuksista puolet tulee Turun kaupungilta. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa Turun Tyttöjen Talon Yhteisöllinen media -hanketta (2014–2015), jonka tavoitteena on tuoda tyttöjen ja nuorten naisten ääni kuuluviin eri medioita hyödyntäen. Turun kaupungin hyvinvointitoimiala rahoittaa vuosittain haettavalla järjestöavustuksella Pop In -seksuaalineuvontaa syksystä 2009 lähtien.


Turun Tyttöjen Talolla halutaan antaa kävijöiden äänen kuulua niin talon sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Kävijöiden mielipiteitä kysytään esimerkiksi avoimen toiminnan illoissa ja eri ryhmien toiminnassa. Tärkeää on antaa erilaisille tytöille ja nuorille naisille tilaa tulla kuulluksi omana itsenään.

 

Yhteystiedot:

Turun Tyttöjen Talo®
Yliopistonkatu 26 B, 2.krs, 20100 Turku

Heljä Pitkänen p. 045 128  9800

info(at)mimmi.fi

www.mimmi.fi

www.turuntyttojentalo.blogspot.com

www.facebook.com/TurunTyttojenTalo

www.instagram.com/turuntyttojentalo