Tyttöjen Talo® -konsepti

Tyttöjen Taloilla® tehdään sukupuolisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä. Tavoitteena on tukea tyttöjä ja nuoria naisia kasvamaan omannäköisikseen voimaantuneiksi naisiksi. Tyttöjen Talo on avoin kaikille 12–28-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille tai tytöksi/naiseksi itsensä kokeville. Työ on setlementtityötä ja sen lähtökohta perustuu setlementtiarvoihin, joita ovat yksilön arvokas kohtaaminen, hänen omien voimavarojensa tukeminen, yhteisöllisyys ja erilaisuuden kunnioittaminen. Tyttöjen Talo on Kalliolan Nuoret ry:n rekisteröimä tuotemerkki.

 

Tyttöjen Taloilla on töissä ammattilaisia ja vapaaehtoisina aikuisia naisia. Tyttöjen Talot® pyrkivät tavoittamaan vahvaa aikuisen tukea tarvitsevia tyttöjä ja tarjoamaan heille yhteisön, jonne kuulua ja jossa viihtyä. Tilan kodinomaisella viihtyisällä tyttöyttä henkivällä tilalla halutaan viestiä tytöille ”sinä olet tärkeä ja erityinen".

 

Tyttöjen Talon kivijalka on avoin toiminta, jolla tarkoitetaan harrasteryhmiä sekä Avointa kahvilaa, jossa voi rennossa ilmapiirissä ja aikuisten välittävässä seurassa jutella tai olla vaan. Avoimesta toiminnasta tytöt pääsevät halutessaan vuorovaikutteisiin tyttöryhmiin tai yksilötuen piiriin.

 

Vuorovaikutteisilla tyttöryhmillä tarkoitetaan tavoitteellisia ryhmiä, joihin valitaan jäsenet ennalta määrätyksi ajaksi. Ryhmässä sovitaan yhdessä jokin päämäärä. Tällasia ryhmiä voidaan muodostaa ujoille ja sosiaalisesta jännittämisestä kärsiville ja avioeroperheiden tytöille sekä vanhempien päihde- tai mielenterveysongelmista kärsiville tytöille. Ryhmän vertaistuki on merkittävää yksilön voimaantumisen kannalta.

 

Joskus tarvitaan lisäksi myös yksilötukea, joka voi olla keskusteluapua, tuen ja tukiverkoston tarpeen kartoitusta ja ohjaamista voimakkaamman tuen piriin esim. julkisessa palvelujärjestelmässä.

 

Tyttöjen Talo konseptiin kuuluu Nuoret äidit -toiminta, Monikulttuurinen tyttötyö ja Pop In -seksuaalineuvontavastaanotto ja seksuaalinen väkivaltatyö. Tyttöjen Talon kiistaton vahvuus on, että se pystyy tarjoamaan monipuolista tukea yhdestä paikasta.