Menetelmät

Kansalaisraati

Kansalaisraati on edustuksellista demokratiaa täydentävä asukasvaikuttamisen menetelmä, jota suositellaan käytettäväksi kunnissa yhtenä lähidemokratian muotona. Kansalaisraadissa mahdollisimman erilainen asukasjoukko kootaan useamman illan ajaksi saamaan tietoa, keskustelemaan ja tekemään yhteisesti hyväksyttyjä ratkaisuehdotuksia ennalta rajattuun aiheeseen. Ratkaisuehdotukset kootaan ns. julkilausumaksi, jota käytetään päätöksenteon tukena. Menetelmää suositellaan käytettäväksi erityisesti aiheisiin, jotka ovat monitulkintaisia ja jakavat mielipiteitä. Lue lisää ja tutustu materiaaleihin tästä.

World Cafe

World Cafe on joustava ja tehokas pienryhmäkeskusteluun pohjautuva menetelmä, jossa osallistujia voi olla jopa satoja kerrallaan. Tapahtuma on kertaluontoinen, sen kesto on noin 3 tuntia.  Menetelmä sopii erityisen hyvin korvaamaan perinteisiä kuntien asukaskuulemisia ja tilanteisiin, joissa erilaiset asukkaat halutaan ottaa mukaan tuottamaan tietoa ja ideoimaan. World Cafe:n lopussa ideoista suoritetaan äänestys, jonka avulla esiin saadaan suurenkin joukon yhteinen näkemys ja ideat voidaan lajitella suosituimmuusjärjestykseen.

 

Setlementtiliitossa suositaan deliberatiivista World Cafea, jossa osallistujilla tarjotaan tietoa ideoinnin tueksi ja pienryhmäkeskusteluissa on mukana fasilitaattorit. Näin lisätään keskustelujen ja syntyvien ideoiden laadukkuutta ja varmistetaan miellyttävä osallistumiskokemus. Lue lisää ja tutustu materiaaleihin tästä.

Vaikuttamiskahvila

Vaikuttamiskahvila on Setlementtiliiton ja Deliberatiivisen demokratian instituutin kehittämä menetelmä, jossa yhdistyvät Kansalaisraadin ja World Cafen erityispiirteet. Vaikuttamiskahvilassa erityistä huomioita kiinnitetään keskustelujen laadukkuuteen ja matalaan osallistumiskynnykseen. Kahvila on kertaluontoinen ja siinä yhdistyvät asiatieto, kulttuuri ja vaikuttaminen. Setlementtiliitossa on erityisesti panostettu menetelmän soveltamiseen monikielisissä ympäristöissä. Uutinen ja yhteenveto tapahtumista tästä.

Turvallisuus-ja kehittämiskävelyt

Kävely on helppo ja konkreettinen tapa ottaa asukkaat ja erilaiset toimijat mukaan kehittämistyöhön. Se on myös suosittu asukasosallistumisen tapa. Kävelyn kesto on noin 2 tuntia ja sen reitti suunnitellaan ennalta esimerkiksi asukaspalautteen perusteella. Menetelmän etuna on, että kehittämiskohteisiin tutustutaan paikanpäällä, joka lisää kehittämisideoiden hyödynnettävyyttä. Kävelyn aikana osallistujat kirjaavat havaintojaan lomakkeille, joiden pohjalta kootaan kehittämisehdotus. Kävely on helposti sovellettavissa erilaisiin tarkoituksiin ja siihen voi yhdistää mm. erilaisia tietoiskuja ja kulttuuria. Tällainen oli esimerkiksi Viihtyvyysvaellus, joka koettiin erinomaiseksi tavaksi saada tietoa alueen vaikuttamismahdollisuuksista.