Opinto- ja kulttuuritoiminta

Mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen

Sivistystyö on kuulunut alusta asti tärkeänä osana setlementtiliikkeen toimintaan. Koulutus, oppiminen ja itsensä kehittäminen nähdään edelleen toimivana keinona vahvistaa yhteiskunnan eheyttä ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia.

 

Opinto- ja kulttuuritoimiala on oleellinen osa setlementtitoimintaa sen kaikissa muodoissa. Meillä voi oppia aivan uutta, kehittää ammattitaitoa, hankkia ammattitutkinnon, valmentautua työnhakuun, harrastaa kehittäviä asioita tai opiskella uudessa kotimaassa tarvittavia arjen taitoja. Opiskelijoiksi ovat tervetulleita myös erityisiä tukitoimia tarvitsevat, sillä setlementtitoiminnan kulmakivi on yksilöllisyyden huomioiminen.

 

Opinto- ja kulttuuritoimintamme tarjoaa kaikille mahdollisuuden elinikäisen oppimisen iloon, yhdessä tekemiseen ja kansalaisena kasvamiseen ryhmissä.

 

Suomen suurin yksityinen kansalaisopistojen ylläpitäjä

Setlementtiliikkeellä on 16 kansalaisopistoa, kolme kansanopistoa ja kaksi erityisoppilaitosta. Yhteensä opiskelijoita on vuosittain lähes 75 000. Toimintaa täydentävät eri-ikäisille suunnatut opintokerhot.

 

Setlementtiliike on Suomen suurin yksityinen kansalaisopistojen ylläpitäjä. Toteutamme 10 % koko maan kansalaisopistotunneista.

 

Opisto- ja opintokerhotoimintamme yhteiskunnallista tehtävää ja kehittämistyötä ohjaavat setlementtityön arvot, paikalliset ja alueelliset koulutustarpeet sekä aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön valtakunnalliset ohjelmat. Päätavoitteemme on lisätä lähiyhteisöjä vahvistavaa opinto- ja kulttuuritoiminnan tunnettuutta ja yhteistyötä.

 

Opinto- ja kulttuuritoiminta

Regina Järg-Tärno
Opintotoiminnan asiantuntija
puh. 050 4301135
regina.jarg-tarno(at)setlementti.fi