Seniori- ja vanhustyö

Kokemustieto yhteiskunnan voimavaraksi

Setlementtiliikkeessä seniorit ja vanhukset kohdataan yhteisöjensä täysivaltaisina ja arvostettuina jäseninä, joiden elämänkokemus ja osaaminen nähdään tärkeänä voimavarana. Seniori- ja vanhustyötä tehdäänkin lähes kaikissa setlementeissä.

 

Vanheneminen on arvokasta, aktiivista ja turvallista, kun ihmiset itse ovat mukana heitä koskevissa asioissa ja päätöksenteossa. Seniori- ja vanhustyömme kattaa hyvinvointi- ja asumispalvelut, harrastus- ja opintotoiminnan sekä vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan.

 

Tarjolla on erimuotoisia asumispalveluita ikääntyneille, myös heille, jotka eivät tule kodissaan toimeen yksin. Ikääntyneiden kodinomaista asumista tuetaan ateriapalveluilla, liikunta-kuntoutuspalveluilla sekä muilla hoiva- ja hoitotyön ammattilaisten tukitoimilla. Seniori- ja vanhustyöhömme kuuluvat myös uusien palvelujen kehittäminen, esimerkiksi  maahanmuuttajataustaisten, päihdeongelmaisten ja kehitysvammaisten ikääntyneiden erityispalvelut.

 

Yhdessä mukana -projektissa yli 60-vuotiaat vapaaehtoiset ovat vertaistoimijoina tukea tarvitseville ikäisilleen tai vanhemmille. Tavoitteena on kehittää setlementtityön vertaistuen koulutus- ja toimintamalli, jossa ikääntyneille kehitetään esteetöntä elinympäristöä. Projekti on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ja se kuuluu Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -ohjelmakokonaisuuteen. Projekti toteutetaan seitsemällä paikkakunnalla vuosina 2013–2016. Lue lisää projektista: www.yhdessamukana.fi

 

Seniori- ja vanhustyö

Mona Särkelä-Kukko
Järjestöjohtaja
puh. 0503413258
mona.sarkela-kukko(at)setlementti.fi