Jaakko Blomberg 2014: Yhteisömanagerointi ja uusi kaupunkikulttuuri / Metropolia AMK

15.5.2014

Seuraava artikkeli käsittelee yhteisöllisen kaupunkikulttuurin piirteitä. Mitä tarvitaan, jotta yksittäiset ihmiset haluavat osallistua tapahtuman toteuttamiseen? Käytännön esimerkkinä esitellään Siivouspäivä, jonka idea syntyi Facebookissa.

 

"Viime vuosina ihmiset ovat ottaneet entistä aktiivisemman roolin kaupunkikulttuurin luojina: Enää kaupunkitilaa ei nähdä paikkana, jonka käyttämiseen on yksinoikeus ainoastaan julkisella sektorilla tai yrityksillä. Tapahtumat eivät tarkoita vain ammattimaisten tapahtumanjärjestäjien yleisölle tuottamaa ohjelmaa. Eikä jonkin merkittävän luomiseen tarvita aina paljon rahaa tai raskaita organisaatioita. Uusi kaupunkikulttuuri on ennakkoluulotonta, ketterää, pienellä budjetilla toteutettua – ja yhteisöllistä.

 

Tämän uuden kaupunkikulttuurin syntyyn on monia syitä, mutta merkittävin niistä on viestintäteknologia kehittyminen ja sosiaalisen median, erityisesti Facebookin, yleistyminen. Ennen ihmisten organisoituminen vaati suurta työtä ja paljon tapaamisia, mutta nykyään toisilleen ennestään tuntemattomatkin ihmiset voivat työstää suuria hankkeita nopeasti ja vaivattomasti."

 

Seuraava artikkeli käsittelee yhteisöllisen kaupunkikulttuurin piirteitä. Mitä tarvitaan, jotta yksittäiset ihmiset haluavat osallistua tapahtuman toteuttamiseen? Millaisia rooleja heillä voi olla? Mitä on yhteisömanagerointi? Käytännön esimerkkinä esitellään Siivouspäivä, jonka idea syntyi Facebookissa.