Kansalaisraati-käsikirja. Opas kansalaisraadin järjestäjälle. Setlementtijulkaisuja 34.

9.4.2015

Setlementtiliiton julkaisema käsikirja on ensimmäinen suomenkielinen opas, johon on koottu yhtä kattavasti kansalaisraadin järjestämisen käytännön ohjeet, vinkkejä ja esimerkkimateriaalia kansalaisraadin järjestämiseen.

 

Maailmalla kansalaisraati on yksi yleisimmin käytetyistä deliberatiivisen demokratian menetelmistä. Suomessa kansalaisraatien käyttöä ja toimivuutta on tutkittu Vaasan yliopistossa, ja kansalaisraadit on todettu toimivaksi tavaksi ratkaista yhteisöjä puhuttavia asioita yhdessä ihmisten kanssa.

 

Setlementtiliiton julkaisema käsikirja on ensimmäinen suomenkielinen opas, johon on koottu kansalaisraadin järjestämisen käytännön ohjeet, vinkkejä ja esimerkkimateriaalia kansalaisraadin järjestämiseen. Opas pohjautuu Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hankkeen kokemuksiin raatien järjestämisestä ja deliberatiivisen demokratian ihanteisiin.

 

Käsikirja on tehty yhteistyössä Vaasan yliopiston Levon instituutin kanssa. Opas on tuotettu Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

 

Onnistuneet kansalaisraadit johtavat ymmärrettävään ja merkitykselliseen vuoropuheluun kuntalaisten ja päättäjien välillä. Asukkaat ovat kokeneet kansalaisraatiprosessin avoimeksi ja yhdenvertaiseksi tavaksi saada tietoa. Uusi paikallisuus -hankkeessa raateja on järjestetty muun muassa tuulivoimasta, nuorten harrastusmahdollisuuksista, asuinalueen kehittämisestä ja ikäihmisten kotipalveluista.

Olemme saaneet kansalaisraatien osallistujilta paljon kiitosta ja myönteistä palautetta. Kannustamme ottamaan asukkaat entistä enemmän mukaan suunnittelu- ja kehitystyöhön olipa aihe mikä tahansa, Uusi paikallisuus -hankkeen johtaja Helka Körkkö sanoo.

Tilaukset tästä.

 

Kansalaisraati-käsikirja. Opas kansalaisraadin järjestäjälle

Uusi paikallisuus -hanke, Setlementtiliitto. Vaasan yliopisto, Levon instituutti. 2015.Setlementtijulkaisuja 34.

ISBN 978-952-67735-9-9 (painettu)

ISBN 978-952-7141-00-7 (pdf)

Liitteet