Toimintapaikkakunnat

Kuva: Sanni Seppä

Uusi paikallisuus -hankkeessa oli mukana kolme erilaista paikallisyhteisöä. Näissä paikallisyhteisöissä tehtiin vuosina 2011–2015 käytännön työtä uuden paikallisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi. Jokaisella paikkakunnalla työskenteli oma projektipäällikkö.

 
Uusi paikallisuus -hankkeen toimintapaikkakunnat vuosina 2011–2015 olivat:
  1. Vaasan Palosaari, joka on muutoksen kokenut perinteinen teollinen paikallisyhteisö.
  2. Kemijärvi, joka on perinteinen, nyt rakennemuutoksen vaiheessa oleva teollinen paikallisyhteisö.
  3. Tampereen Hervanta, joka on kehittymässä maahanmuuton myötä kulttuurisesti yhä moni-ilmeisemmäksi.

Pilottialueiden lisäksi Uusi paikallisuus -hanke toimi vuosina 2013-2014 Kemissä ja Rovaniemellä yhteistyössä paikallisten setlementtien kanssa. Alueilla keskityttiin erityisesti lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen.

 

Projektipäälliköiden tavoitteena oli luoda näihin murroksessa oleviin paikallisyhteisöihin uusia kansalaisvaikuttamisen malleja, yhteisöllisyyttä sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti asukkaiden, yhdistysten, korkeakoulujen, seurakuntien ja yritysten sekä kunnan kanssa.
 

Uusi paikallisuus -hanketta koordinoitiin Suomen Setlementtiliitosta Helsingistä.