Julkaisut

Projektin loppujulkaisu

Kylien toimintapäivät, Mummorope, Iäkkäiden romanien ryhmä, Ladyt leipoo, Prätkäpapat, Äijäsoppaa, Happiliikkujat, Sähköiset Seniorit, Kansalaisparlamentti, Lintuhavaintoja, Nojatuolimatkoja…

 

Kaikkea ennalta arvaamatonta voi syntyä ja tapahtua, kun ikääntyneille tarjotaan tilat ja mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa omannäköistään toimintaa. Ihmiset kun innostuu, niitä on vaikea pysäyttää kertoo yhteisöjen voimasta, ikääntyneiden omaehtoisen kansalaistoiminnan mahdollistamisesta ja osallisuuden kokemuksista.

 

Suomen Setlementtiliiton Yhdessä mukana -projekti on tukenut yhteisöllisen vertaistoiminnan kehittymistä Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Lahdessa, Parkanossa, Rovaniemellä ja Savonlinnassa.

 

Loppujulkaisua on saatavilla pdf:n lisäksi painettuna julkaisuna.

 

Yhdessä mukana -hanke, Setlementtiliitto 2016.
Setlementtijulkaisuja 43.

ISBN 978-952-7141-13-7 (pdf)
ISBN 978-952-7141-12-0 (nidottu)

 

Yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutus

Yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutusmalli koostuu koulutusdioista, eväitä kouluttamiseen taustamateriaalista, vertaistoiminnan koulutukseen liittyvistä lisämateriaaleista ja eväitä vertaistoimijalle -perehdytysmateriaalista. Kaikkea yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutusmallin sisältöä saa hyödyntää ja soveltaa parhaaksi katsomallaan tavalla!

Koulutusdiat on tarkoitettu käytettäväksi valtakunnallisesti, kun paikallisessa setlementissä halutaan perehdyttää / kouluttaa kansalaisia yhteisölliseen vertaistoimintaan ja vertaisena toimimiseen. Eväitä kouluttamiseen avaa tarkemmin yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutusdiojen sisältöjä, esittää sisältöjä pohtimaan herätteleviä kysymyksiä ja kertoo kokemuksia kouluttamisesta. Koulutusdiat ja Eväitä kouluttamiseen on tarkoitettu vertaisia kouluttaville tai perehdyttäville. Lisämateriaalit liittyvät mm. vertaistoiminnan koulutuksen sisältämiin työskentelyihin ja käytännön asioihin. Eväitä vertaistoimijalle on tarkoitettu toimimaan paitsi kertauksena ja itseopiskelumateriaalina yhteisölliseen vertaistoiminnan koulutukseen osallistuneille vertaisille myös itsenäisenä perehdytysmateriaalina, esimerkiksi heille, jotka eivät syystä tai toisesta halua osallistua koulutukseen.

 

Koulututusdiat:

Koulutusdiojen muokattavan powerpoint-esityksen voit ladata tästä linkistä.

 

Eväitä kouluttamiseen:

 

Lisämateriaalit:

 

Eväitä vertaistoimijalle:
Suunniteltu tulostettavaksi vihkosena A5-koossa

 

Yhteisöllisen vertaistoiminnan mahdollistaminen

Yhteisöllisen vertaistoiminnan mahdollistaminen, omaehtoiseen toimintaan ohjaten ja tukien on aukikirjaus projektissa rakentuneesta tavasta ohjata ja tukea kansalaisia kohti omaehtoista toimintaa. Me olemme työntekijöinä pyrkineet pysyttäytymään mahdollistajan roolissa ja pyrkineet kannustamaan kansalaisia ideoijien, suunnittelijoiden ja toteuttajien rooleihin. Toivomme, että havainnoistamme ja kokemuksistamme tällä matkalla voisi olla hyötyä myös muille kansalais-, vapaaehtois- ja vertaistoimintaa mahdollistaville ammattilaisille. Toimijuutta kyllä löytyy, kun sitä vain osataan mahdollistaa.

 

Yhteisöllisen vertaistoiminnan muotoja

Yhteisöllistä vertaistoimintaa, vinkkejä toimintamuodoista on koottu vertaistoimintaa suunnittelevien tueksi. Vihkoon on koottu Yhdessä mukana -projektin aikana syntyneitä vertaistoiminnan muotoja, joita voi lähteä kokeilemaan sellaisinaan tai soveltaen ja edelleen kehittäen. Tapausten kirjosta voi myös saada yleistä inspiraatiota, ideoita ja vinkkejä omien toimintojen kehittämiseen. (Suunniteltu tulostettavaksi vihkosena A5-koossa.)

 

Muut julkaisut

Tuotosmainos on kuin postikortti, jonka avulla olemme välittäneet tietoa Yhdessä mukana –projektissa tärkeimmiksi koetuista asioista. Samalla kortti toimii kätevänä muistilappuna mainostaen projektissa syntyneitä tuotoksia ja mistä ne voi käydä lataamassa itselleen.

PDF-tiedostoTuotosmainos.pdf (534 kB)

 

Kotiympäristö täynnä mahdollisuuksia? -vihko on tarkoitettu itsetutkiskelun välineeksi omassa kodissaan asuville senioreille ja ikä-ihmisille. Vihkosen avulla halutaan herätellä arvioimaan omaa elämäntilannetta. Pohtimaan kysymyksiä, kuten onko kotiympäristöni minulle sopiva, tarjoaako se minulle mahdollisuuksia elää itselleni mielekästä elämää ja ovatko mahdollisuudet käytettävissäni? Vihkosessa tarjotaan myös vinkkejä ja kannustetaan muutospyrkimyksiin, mikäli tilanne ei tunnu hyvältä.

PDF-tiedostoKotiympäristö täynnä mahdollisuuksia -print.pdf (2.5 MB)
Tulostus-ohje: Tulosta molemminpuolisena, pinoa tulostusjärjestyksessä, taita ja nido keskeltä. Lopputuloksena vaakasuuntainen kalenteri-mallinen vihko.

 

Löytävä klovneria on projektissa kehitetty löytävän toiminnan menetelmä, jonka avulla tavoitetaan yksinäisiä, kotona asuvia ikääntyneitä. Yli 60-vuotiaat hyväkuntoiset ikääntyneet käyvät Löytävän vanhustyön senioriklovneria-koulutuksen ja jalkautuvat yksinäisten ikääntyneiden pariin tehden ensisijaisesti kotivierailuja. Menetelmän tavoitteena on lisätä yksin asuvien hyvinvointia ja tuoda heidän arkeensa uudenlaisia elämyksiä, vuorovaikutustilanteita ja vertaisuuden kokemuksia. Samalla yksinäisen kotona asuvan elämäntilannetta voidaan keskusteluiden yhteydessä kartoittaa ja pohtia ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin.

 

Valokuva voimavarana on luovan ryhmätoiminnan menetelmä jossa osallistujille tärkeitä valokuvia työstämällä lisätään heidän hyvinvointiaan ja autetaan ihmisiä tunnistamaan paremmin omia voimavarojaan. Vanhojen valokuviensa kautta osallistujat voivat hahmottaa elämänkaartaan ja pysähtyä muistelemaan elämänsä eri vaiheita. Menetelmä on pilotoitu seniori- ja vanhustyössä, mutta sitä voidaan soveltaa myös muille kohderyhmille. Opas sisältää menetelmän kuvauksen ja sisältöjen lisäksi havaintoja ohjaamisesta.

 

Värit voimavarana on luova menetelmä, jossa ryhmässä opitaan värien merkityksistä sekä lisätään ymmärrystä värien voimavaravaikutuksista. Menetelmässä käsitellään yleistä faktatietoa värin ja valon aistimisesta sekä väreihin liittyviä uskomuksia ja kulttuurisidonnaisia vaikutuksia. Osallistujat pääsevät avartavasti reflektoimaan värien kautta omia erilaisia tuntemuksiaan ja muistojaan.