Rovaniemi

Rovaniemen osaprojekti painottui sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen ensisijaisesti riskiryhmillä sekä yksinäisyyttä ja masentuneisuutta kokeviin yli 80-vuotiaisiin rovaniemeläisiin. Projektin toimintaan kuuluivat myös kotikartoitukset ja hakeva toiminta Jokkakallion alueella.

 

Rovaniemellä ihmisillä oli mahdollisuus osallistua:

  • vertaistoiminnan koulutuksiin
  • vertaistoimintaan
  • kansalaistoimintaan
  • kotikartoituksiin Jokkakallion alueella

 

Rovaniemen osaprojekti toteutettiin yhteistyössä Rovalan Setlementin kanssa. Osaprojekti päättyi 1.6.2015. Yhteisöllinen vertaistoiminta jatkuu normaalisti Jokkakallion asuminpalvelukeskuksessa Rovalan omana toimintana.