Vertaistoiminta

Vertaistoiminta on toimintaa, jossa osallistujia yhdistää samankaltainen elämäntilanne, elämänvaihe tai elämänkokemukset. Vertaistoiminta on luottamuksellista toimintaa, jossa jokainen jakaa elämästään ja itsestään sen verran kuin haluaa. Kaikki toiminnassa mukana olevat ovat tasavertaisia ja heidän ajatuksensa ja kokemuksensa yhtä arvokkaita.

 

Vertaistoimija on vapaaehtoisena toimiva henkilö, jonka rooli on toimia kuuntelijana, neuvojana ja tiedon välittäjänä. Hän voi kumppanuudellaan tukea ikääntyneen toimijuutta, lieventää yksinäisyyttä, auttaa asioinnissa tai saattaa ikääntyneet harrastus- ja virkistystoiminnan piiriin.

 

Vertaistoimija ei ole ammattihenkilö eikä voi ottaa vastuuta sosiaali- ja/tai terveyspalvelujen toteuttamisesta. Hän on setlementin kouluttama vapaaehtoinen, joka omasta ennalta sovitusta roolistaan käsin edistää ikääntyneen hyvää oloa ja selviytymistä kotona sekä lähiyhteisöissä. Vertaistoimija täydentää palvelujärjestelmää, mutta ei ole verrattavissa ammattihenkilöihin. Hän voi olla linkki ikääntyneen, omaisten ja palvelujärjestelmän välillä ja voi edistää sitä, että tieto palveluista saavuttaa ikääntyneen ja tieto palveluntarpeesta saavuttaa palvelujärjestelmän. Vertaistoimija toimii paikallisen setlementin ohjauksessa ja toimeksiannosta. Vertaistoimijoille järjestetään säännöllinen ohjaus ja tuki vertaisena toimimiseen.